Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414) Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 25. Budapest, 1994)

kelte előtt is misét mondassanak. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikáni lt, Reg. Lat. vol. 167. fol. 243a, reg. (DF 288701.) 1433 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Rosgon-i István (nob.) miles-hez és feleségéhez: Cecíliához. Engedélyezi, hogy interdictum-mal sújtott helye­ken is misét mondassanak. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 245a, reg. (DF 288702.) 1434 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Rosgon-i Péterhez, a veszprémi egyházmegyei ecclesia Demesiensis prépostjához. Engedélyezi, hogy az általa választott gyóntató egyszer és halálos ágyán teljes bünbocsánatban részesítse. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikán lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 237a, reg. (DF 288699.) 1435 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Rosgon-i Péterhez, a veszprémi egyházmegyei ecclesia Demesiensis prépostjához. Engedélyezi, hogy nap­felkelte előtt is misét mondasson. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikáni lt, Reg. Lat. vol. 167. fol. 243a, reg. (DF 288701.) 1436 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa Rosgon-i Péterhez, a veszprémi egyházmegyei ecclesia Demesiensis prépostjához. Engedélyezi, hogy inter­dictum-mal sújtott helyeken is misét mondasson. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikáni lt, Reg. Lat. vol. 167. fol. 245a, reg. (DF 288702.) 1437 Dec. 18. XXIII. János pápa Rozgonyi Péter dömösi prépostnak hordozható oltár használatát engedélyezi. - Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. A szöveg élén: B. de Montis. - Mon. Rom. Vespr. II. 372, reg. (Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 167. fol. 205b, reg. - DF 288697.) - (M.) 1438 Dec. 19. (in Zewles, f. III. a. Thome ap.) Rozgon-i Simon országbíró a leleszi konventhez. Vizsgálja ki Olnod-i Zudar (dictus) Benedek, Jakab és Simon panaszát, amely szerint dec. 9-én Wyfalu-i Vilmos unacum Georgio Korhy és Pelehthe-i György fia: János Zalanch-i várnagyok Ladislaus de Lochonch banus fiai: Zsigmond és Dénes megbízásából elvitték a panaszosok Sadan-i jobbágyainak néhány sertését és négy lovát, sőt néhány jobbágyot is elfogtak, és Zalanch várba vittek, ahol máig fogva tartják őket. Ha a panasz valónak bizonyul, idézze a Lochonch-iakat és a várnagyo­kat Györggyel együtt a királyi kúriába, majd az eljárásról tegyen jelentést a királynak. Papíron, zárlatán pecsét töredékével. Leleszi konv. orsz. lt., Bercsényiana 43. (DF 284036.) - Hátlapján a konv. 1414. febr. 8-i jelentésének fogalmazványával, amely szerint kiküldötte jelenlétében Chan-i Kele­men királyi ember Reuzka birtokukon böjtközép nyolcadára a király jelenléte elé idézte a Losonch-iakat és a várnagyokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom