A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. kötet (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 24. Budapest, 1993)

A másik dolog, amit Marjai elvtárs vetett fel — ő ugyan időt mondott, hogy rövid időn belül, tíz napon belül, de tulajdonképpen azt hiszem a hozzászólásában korri­gálta a véleményét, ami az időt illeti, a tartalmát nem; ugyanis a kérése az volt és a javaslata Marjai elvtársnak, és ez elhangzott mások részéről is, hogy a politikai menetrendet, a programot pontosan javaslatként össze kellene rakni, és erről kelle­ne egy vitát a KB-ban lefolytatni, nyilván ennek a részletes indoklásával, variációi­val együtt. Hajói értettem, Marjai elvtársnak is ez volt a javaslata, és erről kellene egy vitát lefolytatni. Ez a vita előkészíthető a következő központi bizottsági ülésre. Grósz elvtárs is erről szólt, és akkor kellene ezekben a kérdésekben dönteni. Leg­közelebbi ülésre a javaslatunk 23—25, mert az Országgyűlés — ha jól tudom — 30-án ül össze a mostani tervek szerint. Tehát előtte legalább egy héttel jó lenne a KB-ülést összehívni. Ennek a programcsomagnak lehet része a pártszavazás egy kidolgozott rendszere is, amikor dönteni lehet arról, hogy csináljuk. Kérem, ez a javaslat. Tessék, Horváth elvtárs. HORVÁTH ISTVÁN elvtárs: Én úgy vettem észre, hogy a pártszavazás intézmé­nyénél felszólalók többsége úgy, ahogy elhangzott, most nem fogadta el. IVÁNYI PÁL elvtárs: Én nem is akartam döntést hozni róla. HORVÁTH ISTVÁN elvtárs: Mint új dologgal kapcsolatos elgondolást, most ne is vessük el, foglalkozhat vele a Politikai Bizottság is, a Központi Bizottság a követ­kező ülésre hozza ide. IVÁNYI PÁL elvtárs: Kérem, ezt mondtam el. Azt mondtam, hogy elvben ne vessük el, mint ahogy itt elhangzott, dönteni a következő központi bizottsági ülésen kellene. Tehát még egyszer összefoglalom a javaslatot: egy politikai program me­netrendjére a következő KB-ülésre terjesszen a Politikai Bizottság javaslatot, in­doklással, a lehetséges variációkkal, ennek legyen a része, mint egy változat a párt­szavazás intézménye. Ezzel a javaslattal egyetért a Központi Bizottság? Kérem, aki egyetért, kézfel­emeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Volt-e ellene valaki? — Kettő. Tartózkodott-e valaki a szava­zástól? Hat. Akkor kell dönteni a pártértekezletről is a csomagban, gondolom, mert az a poli­tikai menetrend. Kérem, a polémia a következően alakult ki, hogy a szeptemberi pártértekezletről kell-e most dönteni. (Zaj, beszélgetés a teremben.) TÉTÉNYI PÁL elvtárs: Tisztelt Központi Bizottság! Én azt javasolom, hogy a pártértekezletről elvben most döntsön a Központi Bizottság. Ellenkező esetben a következő két hétben vagy három hétben sorozatosan fogjuk kapni a különböző ilyen irányú javaslatokat, és az lesz a benyomás, hogy megint a KB ragaszkodik ahhoz, hogy nem akar pártértekezletet, de végül rászorul. Köszönöm szépen. IVÁNYI PÁL elvtárs: Kérem, ha egyetért a KB, akkor a javaslat a következő: ab­ban döntsön és értsen egyet a Központi Bizottság, hogy összehívja nyár végén, ősz elején — az időpontot pontosan ne határozzuk meg, hisz végül az elfogadott válasz­tási menetrendtől is függ a pontos időpontja — egy pártértekezletet, ezt jelentsük be, azzal a tartalommal egyébként, ami itt a javaslatokban elhangzott: választási 843

Next

/
Oldalképek
Tartalom