Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

4. Weltner: Belemegyek abba, hogy likvidáló bízassék meg a fizetések­kel [sic!]. Mindjárt a likvidáló bizottság intézze el, legalább az alapelvek­re nézve. Kun: Senkinek sincs jobb fizetése, mint egy kvalifikált munkásnak, amit a népbiztosoknál keresztülvittünk. Böhm: Bizonyos számú embereknek már meghatározott fizetése van és a fizetéshez a nyomdász tarifával kapcsolatosan kapták meg a béreiket. Ez még nem lépte túl a vezetőknél sem a háromezer koronát. b Weltner: Vállalja a szerkesztőségi tagokra nézve a kifizetéseket. Az újonnan belépettek kétezer koronát, akik régebben vannak és az újak kö­zül azok, akik - bár rövid ideig vannak, de fontos munkát végeznek: 2300 koronát. A cikkíró (ez kvalifikált munka) 2500-2600 koronát, Ré­vész Mihály 2800 koronát. Nálam 3000-es, átlag 5-6000 koronás fizetése­ket kapnak. Én nem kapok semmit. (Jancsó: Hozzájárul.) Weltner a 2000 koronást alacsonynak találja. Helyesebb kategóriával kell kezdeni. A Népszava szempontjai nem irányadók. Bokányi: Az embert az emberhez közelebb kell hozni. Ezért nem említettük a minisztereknek 0 szerény fizetéseit. A munkások mindenütt újra meg újra drágasági pótlékkal állnak majd elő, és nyakunkra nőnek majd ezek a mozgalmak. Bizonyos átlag jólétet senkinek sem adhatunk. Mihelyt emberenként vizsgáljuk, hogy ki mit ér, már új alapra tértünk át. Egyébként hozzájárulok ahhoz, amit Weltner indítványoz. Bíró: A kérdés ilyen röviden nem oldható meg. A tanács — ez a hármas bizottság — határozza el a maximumot, ameddig el lehet menni. (Vágó: Háromezer koronáig!) Az egyes osztályvezetőkkel üljön le és vissza­menőleg kiutalhatja a differenciát. (Büchler is e mellett szólal fel.) Garbai: A maximumot kell megállapítani! Weltner: Nem reagálok arra, amit Bokányi mondott, azért is, mert megértettem, hogy új terv van. A maximum megállapítását nem tartom helyesnek, amíg ez az idő el nem telik, de azt nem vagyok hajlandó eltűr­ni, hogy a polgári hírlapírók többet kapjanak, mint háromezer koronát. A háromezer koronás minimum 0 helytelen, mert nagyon sok jogos gyűlöletet fogunk magunkra hárítani. Ahol szükséges, ott hagyják meg magasabban. Én hajlandó vagyok belenyugodni abba, hogy mi kevesebbet kapjunk és mások többet. Újságíróknak 63 000 koronára menő fizetésük van, 48-50­60-63 000 korona fizetés. (Felkiáltások: Hallatlan! Arányosítani kell!) Weltner: Egyébként hozzájárulok Bíró különindítványához, hogy a bizottság csinálja. b Ez után a következő, utólag áthúzott szöveg olvasható: „A nyomdászok most kaptak 50 százalékos emelést, erről a pártalkalmazottak ..." cHelyesen: népbiztosok. d Eredetiben így, helyesen: maximum.

Next

/
Oldalképek
Tartalom