Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április t.* A Forradalmi Kormányzótanács ülése • Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Bokányi Dezső, Böhm Vilmos, Landler Jenő, Fiedler Rezső, Szántó Béla, Ládái István, Rónai Zoltán, Kun Béla, Lukács György, Varga Jenő, Kunfi Zsigmond, Székely Béla, Hevesi Gyula, Stefán Ágoston, Haubrich József, Hamburger Jenő, Szamuely Tibor, Dovcsák Antal, Pogány József, Vágó Béla, Kalmár Henrik, Rákosi Mátyás, Szabados Sándor, Illés Artúr, Ágoston Péter és Vántus Károly népbiztosok, illetőleg népbiztos­helyettesek, Weltner Jakab 1 szerkesztő, Büchler József párttitkár és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete délután 5 órakor.) 1. Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Bokányi Dezső munkaügyi és népjóléti népbiztos kéri a Kormányzó­tanácsot, hogy határozza el, hogy a gyorssegélyezést vidékre is kiterjeszti. Szántó Béla helyettes hadügyi népbiztos rámutat a segélyezés kiadásá­val és a munkanélküli-segély felemelésével velejáró, a Vörös Hadseregre nézve súlyosító helyzetre. Bokányi Dezső munkaügyi és népjóléti népbiztos felszólalása után a Kormányzótanács elfogadja Szántó Béla he­lyettes hadügyi népbiztosnak az ügyrendi in­dítványát, hogy Bokányi Dezső munkaügyi és népjóléti népbiztos javaslatát Pogány József hadügyi népbiztos javaslatával együtt még az ülésen tárgyalják le. 2 a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést kedden este a Kor­mányzótanács tanácstermében tartották. 'Weltner Jakab asztalos, 1894-ben került kapcsolatba a munkásmozgalommal, 1896-tól megszakításokkal az MSZDP vezetőségének tagja, 1909-től a Népszava helyettes, 1910-től felelős szerkesztője. 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja. A két párt egyesüléséről szóló okmány egyik alá­írója. A Tanácsköztársaság idején a Hírlapkiadó Egyesület elnöke, a pártvezetőség és a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja; júniustól részt vett a Budapesti Központi Munkástanács elnök­ségének munkájában. 2 Az általános munkakényszcrről és a munkához való jogról szóló rendelet (lásd a 3. sz. jegyzőkönyv - március 25. - 29. pontját és 22. jegyzetét) következtében a munkanélküli-segély

Next

/
Oldalképek
Tartalom