Buzási János: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs : A Birodalmi Levéltárak magyar vonatkozású iratai II. kötet : Mainzi Főkancellári Leváltár (Levéltári leltárak 76. Budapest, 1979)

BEVEZETÉS

7. csomó ,3andlung zu Regensburg 1541": fol. 1 —20. A regensburgi birodalmi gyűlés jegyzőkönyve, 1541. ápr. 5—júl. 10. fol. 59—67. Császári propozíció, 1541. fol. 89—90. A pozsonyi országgyűlés megbízólevele a birodalmi gyűlésre kiküldött követek­nek (Frangepán Ferenc, Salm Miklós, Batthyány Ferenc, Nádasdy Tamás, Ka­marjai Tamás és Brodarics Mátyás), 1541. márc. 20. fol. 91—98. A pozsonyi országgyűlés üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. jún. 9. fol. 101—102. A felső-ausztriai rendek üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. jan. 12. fol. 103—104. A krajnai rendek üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. márc. 4. fol. 105—106. Az alsó-ausztriai rendek üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. jan. 5. fol. 107. A karintiai rendek üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. márc. 6. fol. 108—109. A stájerországi rendek üzenete a birodalmi gyűléshez, 1541. jan. 5. fol. 110-117. Az alsó-ausztriai követek javaslata, 1541. fol. 120-135. Az osztrák tartományok és Görz grófság követeinek instrukciója, 1541. jan. 5. fol. 138-139. A választófejedelmi követek javaslata, 1541. fol. 140—141. A hercegi követek javaslata, 1541. fol. 142—143. A városi követek javaslata, 1541. fol. 144—152. A császár javaslata, 1541. fol. 154—158. A német protestáns rendek különjavaslata, 1541. fol. 160. Tudósítás a boszniai és szlavóniai katonai helyzetről, 1541. fol. 161-162. Wilhelm Rogendorf jelentése, 1541. jún. 19. fol. 163. Katonai jelentések tartalmi kivonatai, 1541. fol. 165—168. A német katolikus rendek különjavaslata, 1541. fol. 169-188. A birodalmi rendek és a császári követek üzenetváltásai, 1541. fol. 268—273. A városi követek felirata a császárhoz, 1541. fol. 293—303. A császári követek válasziratai a birodalmi rendekhez, 1541. fol. 373—374. Az osztrák követek beadványa a birodalmi gyűléshez, 1541. fol. 375. A magyar követek beadványa a birodalmi gyűléshez, 1541. fol. 384^419. A rendek és a császári követség üzenetváltásai, 1541. fol. 477-504. A birodalmi gyűlés határozata, 1541. 8. csomó A katonai helyzet Magyarországon Buda eleste után, birodalmi hadjárat szervezése Buda visszafog­lalására, katonai segély és adómegajánlás kérése a birodalmi rendektől a hadjárat céljaira, Joachim brandenburgi választó kinevezése fővezérré „Relation des hungerischen Zugs halben": fol. 1-69. A hadjárat előkészítésével és lefolyásával kapcsolatos birodalmi gyűlési leve­lezés másolati könyve, 1542. aug. 26—nov. 21. „Prothocol zu Nürnberg auf dem Reichstag Anno 1542": fol. 1—90. A birodalmi gyűlés jegyzőkönyve, 1542. júl. 21-aug. 27. Bekötetlen iratok: fol. 1. Moritz szász herceg levele a birodalmi gyűléshez, 1543. jan. 18. fol. 2—5. Elisabeth brandenburgi őrgrófnő levele I. Ferdinándhoz, 1542. dec. 23. fol. 10. Ellennyugta Andreas Pflug birodalmi mustramester zsoldjáról, 1542. nov. 4. fol. 11 —12. A birodalmi gyűlés oklevele Andreas Pflug kinevezéséről, 1542. júl. 29. „Reichs Handlung zu Nurmberg Anno XXXXIII.": — Elenchus a nürnbergi birodalmi gyűlés irataihoz fol. 1 —6. A császári propozíció, 1543. jan. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom