Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

V.A nagybankok állami ellenőrzése, államosítása és a bankszervezet átalakítása

menyeinek szem előtt tartásával és bankszakemberek bevonásával történő, mi­nél sürgősebb megvalósítását. A kormányzatnak a stabilizáció végrehajtásához szüksége van reánk, tehát hallgassa is meg - tisztán közérdeket szolgáló - kívánságainkat. Az egész bankalkalmazotti kar nevében Tisztázat. - UMKL. XIX-L-l-n. 3. doboz. Eredeti aláírásokkal. Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének pénzügyi szakosztálya körbé­lyegzővel. Köves András, a Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének főtitkára alá­írásával. A Szakszervezeti Tanács főtitkára (Kossá István) 1946. július 31-i kísérő levelével egyet­értő nyilatkozattal továbbította a beadványt a pénzügyminiszterhez. 1 A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank üzemi bizottsága elnöke. 2 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank üzemi bizottsága elnöke. 201. Budapest, 1946. augusztus 14. A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT GAZDASÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 1946. AUGUSZTUS 14-1 ÜLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE (KIVONAT) 1 11. sz. jegyzőkönyv Jelen vannak: Szakasits Árpád elvtárs, Rónai Sándor elvtárs, dr. Kemény György elvtárs, Timár László elvtárs, Barca Sándor elvtárs, Erdei István elv­társ, Tolnai György elvtárs, Büchler József elvtárs és Jeszenszky Ferenc elv­társ. Timár László bejelenti, hogy a bankok állami ellenőrzésére vonatkozó rende­lettervezet az Igazságügyminisztériumtól némi módosítással visszajött, mely­nek tárgyában érintkezésben van a Kommunista Párttal. A Kommunista Párt szeretné az egész javaslatot újabb felülvizsgálás tárgyává tenni, míg neki az az álláspontja, hogy a rendeletet most már hamarosan ki kellene adni. Dr. Kemény szerint a vitát halasszuk el arra az időpontra, midőn a rendelet­ben felállítandó bankpolitikai tanács személyi összetétele kerül szóba. A bi­zottság ezt elfogadván és több tárgy nem lévén az értekezletet bezárja. Tisztázat. - Pl 283/Í/32/9. ö. e. 53-56. 1. 1 A jegyzőkönyv további részében személyi kérdésekről és az MNB aranykészletének számbavételéről van szó. Eredeti aláírással. „Szociáldemokrata Párt Központi titkársága Gazdaságpolitikai Osztály" körbélyegzővel. MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK PÉNZÜGYI SZAKOSZTÁLYA Tauszk (Ervin) 1 Földes (Pál) 2 K. m. f. Timár László j egy zőköny vvezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom