Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

Fogadja Miniszter Úr kiváló tiszteletünk nyilvánítását. K. Büky L. Faragó Fogalmazvány. - UMKL. XXIX-L-l-d. 13. doboz. A Bank Üzletvezetőségének aláírásával elküldve 1946. március 8-án Gordon Ferenc ma­gyar pénzügyminiszter úrnak. Budapest, 1946. február 5. BÜCHLER JÓZSEF, A MAGYAR NEMZETI BANK ALELNÖKÉNEK LEVELE A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT FŐTITKÁRÁHOZ, A SZABAD NÉPNEK A MAGYAR NEMZETI BANKRA VONATKOZÓ CIKKÉVEL KAPCSOLATBAN Tisztelt Főtitkár Elvtárs! A Szabad Nép 1946. évi február hó 2-i, szombati számában nagy feltűnést keltő és jelentős fontosságú cikk jelent meg. Már maga a cikk címe is érde­kes és megragadja a figyelmet: „A Nemzeti Bank vezetőinek felelőssége a pénzromlásért és a nagytőke kiszolgálásáért". A cikk főpillérei: 1. hogy tárgyi tekintetben a N. B. semmit sem tesz az infláció letörésére; 2. hogy nem tett javaslatot a kormány számára idejében ugyanily érte­lemben; 3. hogy a bankokat illegális kamatokkal alimentálja; 4. hogy a bankokat előre informálta a bankjegydézsmáról és ilyképpen módjukban állott a bankérdekeltségekhez tartozó vállalatok pénzeit, vala­mint saját pénztárukat girószámlán elhelyezni, és így ezek mentesültek a lebélyegzés okozta károk alól; 5. hogy ily módon tudatosan rontotta a pengő értékét; 6. hogy az N. B. még indítványt sem tett a kincstári jegyek átvételének felmondására; 7. hogy a célhitelek és iparindítási hitelek megszavazásából valorizációs visszaélések történtek az N. B.-nél; 8. hogy az N. B. revizorai útján nem gondoskodik a hitelek hováfordítá­sának ellenőrzéséről; 9. hogy az N. B. valutavásárlásaival hozzájárult az áresések megszünte­téséhez; 10. hogy a dollár jegyzése különös és rejtélyes és így az adópengő „el­szakadt" a dollár árfolyamától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom