Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

Egykorú másodlat. - UMKL. XXIX-L-l-n. 39. doboz. MNB TE. 67/1945. 4. elint. „Magyar Pénzügyminisztérium" gépelt fejléc. 1 Az 1945. október 23-i kelettel ellátott 100 000 pengős címletek 1945. december 12-én ke­rültek forgalomba. 47. Budapest, 1945. november 13. A TAKARÉKPÉNZTARAK ÉS BANKOK EGYESÜLETÉNEK BEADVÁNYA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMHOZ A TŐZSDE MŰKÖDÉSÉNEK ÚJRAINDÍTÁSA ÜGYÉBEN 1 Miniszter Úr! A 700/1945. M.E. számú rendelet (1) szakasza megtiltja a Budapesti Áru­és Értéktőzsdén lajstromozott és jegyzett értékpapírok tőzsdén kívüli forgal­mát és a tilalom ellenére kötött ügyleteket semmisnek nyilvánítja. Köztudo­mású, hogy a kereskedelmi miniszter úr nem az értékpapírüzlettel szemben érvényesíthető indokok miatt rendelte el az értéktőzsde bezárását, azonban ezen rendelkezés következtében, a hivatkozott jogszabály értelmében az érték­papír forgalom teljesen szünetel. Azt hisszük, felesleges rámutatnunk ezen általános gazdasági érdekekre, melyek különösen a jelenlegi időkben az értékpapírok szabad forgalmához fűződnek és ennek következtében azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk Mi­niszter Űr elé, méltóztassék oly jogszabály meghozatalát elrendelni, mely a Pénzintézeti Központ I. és II. kúriájába tartozó pénzintézetek számára lehetővé teszi, hogy az értékpapírforgalmat a pénzintézetek egymás, és ügyfeleik között lebonyo­líthassák, mert ez volna az egyedüli lehetőség arra, hogy az értékpapírokba fektetett tőkék mobilizálhatók legyenek. Teljes tisztelettel: TAKARÉKPÉNZTÁRAK ÉS BANKOK EGYESÜLETE dr. György dr. Jármay Tisztázat. - UMKL. XIX-L-l-m. 3. doboz Eredeti aláírásokkal. Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete bélyegzőjével. 1 A Budapesti Áru- és Értéktőzsdén 1944. december 13. óta szünetelő hivatalos értékpapír­forgalom 1945. szeptember 21-én indult meg újra és november 9-ig működött. A hivatalos tőzsdei forgalom hiányában a tőzsdén kívül, részben a pénzintézetek, részben magánsze­mélyek közt zugforgalom alakult ki. A Magyar Nemzeti Bank 1945 decemberében az

Next

/
Oldalképek
Tartalom