Darabos Pál, Domsa Károlyné, Pétervári Lászlóné, Sz. Garai Judit (szerk.): Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840–1970. S–Z. Repertórium 1840–1970 (A MTAK kiadványai 75. Budapest, 1975)

1092 Borsányi Károly Az afrikai forradalom.[tan. ] 70(1963) 19-31. Botka Tivadar Vázlatok a megyei alkotmányos élet múltjából [ székfogl.) 2(1861) Fii. 347-356. Bozóky László A sugárvédelem fejlődése.! tan. 1 71(1964) 304-311. Böckh János [Kiegészítő jegyzetek] Staub Mór "A Fruska Gora aquitaniai flórája" [cimü értekezéséhez]. 15(1881) 20-28. Böhm István A műszaki kutatások új finanszírozási rendszere.] tan. ] 75(1968) 222-229. Böhm Károly | Beszéd] a kolozsvári ref. collegium fennállásának 300. évfordulója alkalmából 1907. május 22-én. 18(1907) 483. [Beszéd] Apáczai Cseri János emlékünnepén Kolozsvárt, 1907. május 23-án. 18(1907) 483-484. Brassai Sámuel Méhes Sámuel [ 1785-1852]. [ nekr. ] 12(1852) 321-322. Némely algebrai fogalmakról, s ezeknek geometriai alkalmazásáról.] felolv. ] 17(1857) 165-195, 561-592. 18(18 58) 565-608. Az árnyékóráról.] tan. ] 19(1859)Mat. 447-471. A magyar mondat.] előadás] 1(1860)Nyelv. 279-399. 3(1863)Nyelv. 3-127, 173-409. A XI. axioma.(Néhai Brassai Sámuel t.t. hátrahagyott értekezése.) 9(1898) 415-427. Bruckner Győző [Hozzászólás a főtitkári beszámolóhoz. A Magyar Tudományos Akadémia 1952. évi 111. nagygyűlése.] 59(1952) 200. Müller Sándor 1903-1966. [nekr. | 73(1966) 311-313. Brugsch , Theodor Üdvözlő beszéd.[A Magyar Tudományos Akadémia 1958. évi 117. nagygyűlése.] 65(1958 ) 554. Bubics Zsigmond Eszterházy Pál Mars Hungaricusa.l felolv.) 6(1895) 409-412. Buday Árpád Jelentés 1917. május 10-től július 14-ig a Balkánon végzett régészeti tanulmányútjáról. 29(1918) 107-109.

Next

/
Oldalképek
Tartalom