Darabos Pál, Domsa Károlyné, Pétervári Lászlóné, Sz. Garai Judit (szerk.): Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840–1970. S–Z. Repertórium 1840–1970 (A MTAK kiadványai 75. Budapest, 1975)

1093 Budenz József Táríkh-i üngürűsz azaz Magyarország krónikája czímíí török kézirat ismertetése 2(1861 )Fil. 261-316. Török-magyar nyelvhasonlítás és hasonlító magyar-altaji hangtanról.! székfogl. ] 2(1861-1862)Nyelv. 158-190. Egy kis szó Vámbéry Ármin r.t. -hoz.[felszólalás] 14(1880) 144-145. Jelentés Munkácsi Bernát nyelvészeti tanulmányútjáról a vogulok között. 22(1888) 164-169. Bugát Pál Az együtthangtan és szóhang-áthasonlításról.[ tan. ] 14(1854) 232-271. Az egyes szóhangelemek birodalma az egyetemes szóvizsgálat irányában.| felolv. ] 17(1857) 57-78. Bugyi Balázs Walter Friedrich 1883-1968.( nekr. j 76(1969) 158-161. Bulla Béla Néhány szó a magyar földrajztudomány haladó hagyományairól.!előadás) 60(1953) 275-289. Alexander von Humboldt emlékezete. 66(1959) 281-290. Burchard Erzsébet Üdvözlő beszéd.! A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége tiszteletére, j 65(1958) 151. Buza László Az atom- és hidrogénrobbantás és a nemzetközi jog.ltan. ] 64(1957) 161-167. Biiky Béla - Nagy Zsuzsa, Csengeryné Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi életrajzhoz.! közi. ] 70(1963) 482-491. Castiglione László A koordináló munka tapasztalatai a néprajz-, művészettörténet- és régészettudomány területén. 70(1963) 454-457. Abdallah Nirqi 1964. Az MTA nubiai expedíciójának ásatása.! tan. j 72(1965) 467-488. Cen Po-Ta Tudomány és hazafiság.! előadásJ 61(1954) 34-42. Cholnoky Jenő Jelentés kelet-ázsiai utazásomról. 9(1898) 593-604. Chyzer Kornél Sáros vármegye ásványvizeiről.! székfogl. ] 4(1863)Mat. 259-341. Arányi Lajos emlékezete 1812-1887. [előadás) 3Í1892) 117-132.

Next

/
Oldalképek
Tartalom