Rásonyi László: Stein Aurél és hagyatéka (A MTAK kiadványai 18. Budapest, 1960)

30 Hozzáfűzhetjük mindehhez, hogy — hagyatéka tanúsága szerint is — mindig hálásszívű volt; mindig módot talált arra, hogy a neki tett legkisebb szolgálatot, szívességet, jó munkatársi viszonyt előbb-utóbb meghálálja, akár pártfogóról (pl. Rawlinson, kinek az „Innermost Asia"-t dedikálta), akár indiai földmérő beosztottjairól (pl. Lál Szingh stb.) volt szó, akár — a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáráról. — Hagyatékának átnézése láttatja meg azt is, hogy milyen fogékony volt Stein Aurél lelke a költészet és a ter­mészet szépségei iránt; csupán arra kell utalnom, hogy Horatius és a többi nagy latin költő három kiadásban is megvan könyvei között. Egyikben (Loeb Classical Library, 1912) a következő bejegyzést látjuk: „In ripis Hydaspis MDCCCCXIII. Gravi vulnere aegrotantis solatium fűit iste libellus in montibus Sericis Nan-shan" ... A „The Little Flowers of Saint Francis" (trad. Arnold) is éppenúgy megvan angliai, mint indiai, sőt úti könyvei között is. Arany, Goethe, Kipling még a kedves költői. — Mint már említettem, nagyon szerette a virágokat. Mohand-margi vendége, Baktay Ervin, aki vonzó képet nyújt Stein egyéniségéről és népszerű voltáról, leírja, hogy a természettel milyen bensőséges kontaktusban élt Mohand-margon. Kirándulásairól, expedícióiról hozott virágtöveket ültetett el ott, ismerte a hegyhát mormotáit, medvéjét. 117 Könyveiből tömött aktatáskányi — sokszor könyvjelzőként használt — préselt virág került elő, a legtöbb valószínűen a Mohánd-margról. Mint kitűnő fotog­ráfus, nemcsak meglátni tudta tájak szépségét, hanem a jellemző vonásokat megfogni, másokkal érzékeltetni is. Utazásaiban gyűjtött levelezőlapjai is arra utalnak, hogy a szépség igen sokféle megnyilatkozása érdekelte. — Nem­csak hivatása, foglalkozása volt kapcsolatos sok romantikával, 11 9 maga is romantikus lélek. Ezt lehet érezni föl jegyzéseiből és olvasmányaiból is. Magyar olvasmányainak jórésze a magyar múlttal foglalkozó könyv, pl. Arany, Buda halála; Herceg F. Pogányok: Jókai, És mégis mozog a föld stb. Munkáiban, legszemélyesebb föl jegyzéseiben vissza-visszatér Körösi Csorna Sándor emlí­tése. Hű maradt gyermekkora emlékeihez. A Kreuz-Schule 12 éves kis diákja az 1874. évi diáknaptárba 11 9 a németnyelvű bejegyzések között a világosi fegyverletétel 25-ik évfordulóján a német idegenben is ugyanolyan erős magyar érzésű sorokat jegyzett be, mint amilyen érzés hevítette itthon maradt kis társait. Gyermekkori énjéhez következetes maradt; rászolgált a 60 év múlva, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az Akadémia 1934 okt. 11-i összes ülésén mondott szavakra, amelyekkel az kiemelte ,, azt a példás, törhetet­len hűséget, mellyel ő magyar hazájához, és Akadémiánkhoz ragaszkodik". 12 0 "To Sir Aurél Stein, a friend of 35 years and the instigator of this book". Könyvének (Stalky's Reminiscenees. London, 1928) — melyre Baktay Ervin hívta fel figyelmemet — 110. oldalán így ír Steinről, akit hajdan egy másik barátja, Justh Zsigmond, az ismert és általa nagyon szeretett magyar író révén ismert meg: "In this way a kindly providence furnished me with a lifelong friend. Providence had to bring my Hungárián friend all the wav from Budapest to the Punjab just to perform this task, because normally pro­fcssors of universities and disreputable subáit erns seldom meet". 11 7 Baktay Ervin, A Boldog Völgy országa. Budapest, 1933, 209—220. 11 8 Felfedezései korán tápot adtak a ködös és exotikus múltat kedvelő Rider Hag­gard-i romantikának. "Ganpat" regénye, "Harilek. A Románcé of Modern Central Asia, London, 1913" előszavában hivatkozik is Stein Aurélra. A regény színhelye egy hegyek közé zártan a legbelsőbb Ázsiában mai napig ókorinak maradt szaka néptöredéknek a fiktív kis országa. A Stemnekküldött példány érdekessége a dedikáció: "Please dont explore Sakaeland next journey! M. A. Gompertz." ne j) e r Mentor. Notizbuch für Schüler für das Jahr 1874. 12 0 Akadémiai Értesítő 1934 : 328 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom