Rásonyi László: Stein Aurél és hagyatéka (A MTAK kiadványai 18. Budapest, 1960)

31 Rokonszenvét akkor is kifejezte, amikor a megkisebbedett és stagnáló Magyar­ország minden presztízsét elvesztette. Ragaszkodásának kifejezését csúcspontra juttatta könyveinek feltétel nélküli ideajándékozásával. Duka Tivadar sokkal kisebb jelentőségű könyvajándékától eltekintve hiába keresnénk a számtalan külföldre szakadt és ott érvényesülő magyar tudósnál ennek a tettnek a párját. Egyedülálló ember egyedülálló tette. * A hagyaték 1154 db-ot tartalmazó első része már 1925-ben megérkezett. A második részt tartalmazó 51 láda 1957 áprilisában megérkezett ugyan, de a ládák kibontása, átnézése csak akkor történhetett meg, amikor egy modern, nagy raktárhelyiség elkészültével valamelyest enyhült a könyvtári helyszűke. Stein Angliában, az oxfordi Bodleian Library-ban őrzött könyveinek jegyzéke 780 db-ból álló 477 művet, illetve különlenyomatot és 515 folyóiratszámmal bíró 11 folyóiratot sorol fel. Ezek az Enemy Property Department ellenőrzése alatt voltak. A hagyaték második részének másik felét az Indiából később érkezett anyag alkotta, ezt is a Bodleian Library őrizte, de ez a Trustees of the Deceased's Will ellenőrzése alatt volt. Ebben a részben került elő a kb. 3050 cédulát tartalmazó kartoték, amelyben rövid címekkel és az eredeti el­helyezésre utaló szrinagari könyvespolc-számok bejegyzésével Stein Aurél még 1922-ben Szrinagarban megkezdte könyveinek, kéziratainak, film és lemez­csomagjainak, kéziratainak, korrektúra-példányoknak, iratainak, térképeinek a katalogizálását. Az ott felsorolt tételek nem mind kerültek hozzánk. Fenn­maradt néhány lajstrom tőle, melynek címe : Packed four tour. Nagy körü­tekintésről tanúskodnak, pl. 1941 okt. 17-i keltezéssel: fényképező- és sötét­kamra-kellékek, vegyszerek, gyógyszerek, térképek, tintapor, mérőszalag, stb. Moore's Family Medicine. — Anglia és Magyarország között már hadiállapot volt, s ő szorgalmasan állítgatta össze a listákat (Box No. III stb.) „Hungary" felírással azt, amit ide szánt. 1943 szept. 24-én keltezte az utolsó listát. — A hagyaték második része kb. 2300 db könyvvel és különlenyomattal és 180 kötetnyi folyóirattal gyarapítja az Akadémia könyvtárát. Ha hozzávesszük a hagyaték első részét, 1154 db-ot, megállapíthatjuk, hogy összesen mintegy 3600 könyv és különlenyomatot köszönhetünk Stein Aurélnak. Ennek 4/ s­része a Keleti Osztályt gazdagítja. A hagyaték I. részének állománybavéte­lét és katalogizálását már az Akadémiai Értesítő 1927. évfolyamában je­lentette a főkönyvtárnok. 12 1 A hagyaték II. részéből ennek az évnek az első felében 1210 db-nak az állománybavételét és katalogizálását végezte el a könyvtár. Stein Aurél könyvgyüjtési módja nem a bibliofilé volt, aki a könyvet önmagáért szerzi meg, aki azt is megszerzi a teljesség kedvéért vagy a szép­ségéért, amit talán föl sem vág, de amit mégis ott akar látni a könyvespolcán. Stein Aurél évszázadunknak — Hédin mellett — a legnagyobb vándora volt 12 2, aki évtizedeken át vagy az egész esztendőt, vagy annak tetemes részét úton töltötte. „Otthon" töltött ideje is több otthon (Mohand Marg, Szrinagar, London, Oxford) között oszlott meg. így érthető, hogy csak azt szerezte meg, amire expedícióival kapcsolatos tanulmányai szempontjából szüksége volt, — ha ugyan nem kapta meg ezeket tiszteletpéldányként —. Ezekből hírének, tekintélyének gyors növekedése arányában mindig többet kapott, s termé­12 1 Akadémiai Értesítő 1927 : 21. 12 2 Csupán első három nagy expedícióján kb. 40 000 km-t tett meg!

Next

/
Oldalképek
Tartalom