Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

128 K 833/834:1949/1-411. (Folytatás) megnyitásáról. — 344., 355. A Baumgarten-könyvtár csereajánlata. — 358. A VKM átirata szovjet folyóiratok és könyvek megrendelése ügyé­ben. — 366., 385. Feljegyzés a Klebelsberg Kunó-féle könyvtár ügyé­ben. — 408. A könyvtári dolgozók heti munkajelentései. — 411. A cse­reképpen járó külföldi folyóiratok jegyzéke. Beszerzés 6. A British Council könyvajándéka. — 35., 215., 220., 310., 336., 343., 394. Ajánlat beszerzésre. - 42., 120., 154., 252., 259-269. Az Orszá­gos Könyvtári Központ kiadványokat küld. — 67. A Studium könyvkeres­kedéstől könyvek rendelése.—68.A "Sorsunk" hiányzó számainak kérése. — 80. Fodor Miklós könyvet ajándékoz. —115, Franhoffer Lajosnétól könyvek vásárlása. — 122. Barabás Tibor könyvajándéka. — 125.Somody Pál küldi Vikár Béla hagyatékát. —136. Kónyvkérés Mosca, R.-től. — 142. Baló Gábor küldi kéziratát. — 152. Párniczky Mihály küldi Szeder­kényi Anna írói hagyatékát. — 153. Az Országos Könyvtári Központtól csereanyag kérése. — 159. Pásztor Lajos művét küldi. — 160. Naményi Ernő — Matlekovits Sándor-kéziratokat küld. — 165. A Londoni Magyar Intézet kiadványokat küld. — 191. A Grill és a Ranschburg könyvkereske­déstől külföldi kiadvány után érdeklődés. — 192. Szentiványi Bélától a "Jahrbücher" évfolyamainak kérése. — 193. Bodor Antal verseit küldi. — 203., 249. Révay József Katona Lajos arcképét ajándékozza. — 211. Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki, finn könyveket küld. — 213. Hampel Gábor könyveket ajándékoz. — 214. Moes Alfréd könyveket aján­dékoz. — 224. Előterjesztés amerikai könyvek vásárlására. — 232. Eugen Kerpel-Claudius könyvajándéka. — 278., 373. Levél a VKM-nak Cs. Szabó László könyveinek a könyvtárba való szállítására. — 292. Az Institut Franijais en Hongrie folyóiratokat küld. — 327. A La Fontaine Társaság és a Magyar Goethe Társaságtól átvett iratok elismervénye. — 340. Ligeti Lajos kiadványt ajándékoz. — 368. A VKM szovjet köny­vek jegyzékét küldi. Kölcsönzés 21. Hajnal István kölcsönzése. — 22. Hajdú Péter könyvet kér kölcsön. — 27. A Budapesti Büntető Törvényszék napilapot kér kölcsön. — 36. A Szegedi Egyetem Orvoskari Könyvtára folyóiratot kér. — 41. Mesterhá­zy Gedeon kölcsönzési kérése. — 62. Kerecsényi Dezsőnének a kölcsön­zött könyvek visszaküldése. — 63. Rapaics Raymundnak a Micsurin könyv visszaküldése. — 84. , 166., 319. Az Országos Könyvtári Központ útján francia kiadványok kölcsönzése. — 87. Takáts József kölcsönzési kérése. — 101., 111. Az Országos Magyar Zsidó Múzeum Kaufmann-kéziratokat kér kölcsön. — 168. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvet

Next

/
Oldalképek
Tartalom