Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

129 K 833/834:1949/1-411. (Folytatás) kér kölcsön. — 117. Az Országos Könyvtári Központ kölcsönzései. — 178., 382. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 179., 198., 231., 241., 365. Kölcsönzési reklamációk. — 182. Fogarasi Béla köny­vet kér kölcsön. — 230. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 276. Harsányi Móricztól kiállítási anyag kölcsönzése. — 304. A bécsi Österreichisches Staatsarchiv kölcsönzése. — 305. Hanző Lajos folyó­iratot kér kölcsön. — 324. Rehák Gyula kölcsönzési kérelme. — 337. Bukovinszky István folyóiratkölcsönzési kérelme. — 338. A prágai Ná­rodni a Universitni Knihovna könyvet kér kölcsön. — 398. Az OSZK kéz­iratot kér kölcsön. Egyéb iratok 3., 50. Részvétel értekezleteken. - 4., 34., 53., 103., 110., 221., 234., 271. A könyvtári munkaeszközök iratai. — 5., 9., 14., 18., 70., 116., 132., 251., 268., 288., 339., 352., 353., 386., 404. Karbantartási és helyreállítási munkák iratai. — 15., 49. A jóléti ügyek iratai. — 16-17., 24. Könyvtári körözvények. — 19., 23. Meghívók előadás-sorozatra. — 30. A főkönyvtárnok jelentése a Mindszenti-perről. — 33., 38, Igazo­lások a Könyvtárban végzett kutatómunkáról. — 57. A főtitkári hivatal kéri a jogi, bölcseleti és nemzetgazdasági művek jegyzékét. — 58. A fő­titkári hivatal jegyzék összeállítását kéri a Nagyjutalom- és a Marczibá­nyi-jutalommal kapcsolatban. — 61. Keresztury Dezső igazolása a volt Eötvös-kollégiumi lektor részére. — 69. Ortutay Gyulának kiállítási fény­képek visszaküldése. - 75., 99., 189., 196., 205., 298., 302., 350. Ár­ajánlat különféle munkákra. — 77-78., 86. A Kaufmann Dávid emlékün­nepéllyel kapcsolatos iratok. — 100. A La Fontaine Társaság visszakéri letétbehelyezett könyveit. — 109. A VKM küldi a Közlekedésügyi Minisz­térium végzését. — 123. A Könyvtár papírigényének bejelentése. — 129. A Sárospataki Ref. Főiskola Halmi Jánost kéri előadónak. — 137. A Ter­mészettudományi Múzeumnak iratmásolás engedélyezése. — 147., 173., 265/a., 266. A Könyvtár levelei Telegdi Zsigmondnak. — 150. A Könyv­tár levele Melich Jánosnak. — 151. A Könyvtár levele Bokor Imrének. — 204. A Könyvtár levele Gerőné Fazekas Erzsébetnek. — 209. A VKM át­irata hatálytalanításról. — 238. Meghívó a szept. 1-i szakszervezeti napra. — 239. Kormányrendelet fatüzelésű fűtőberendezések átalakítá­sára. — 248. Boldizsár Ivánnak könyv továbbítása. — 254., 322. Bolyai­képek restaurálásának Ugye. — 256. Jelentés a Lánchíd-kiállítással kap­csolatos anyagról. — 262. VKM rendeletmásolat az éberséggel kapcso­latosan. — 269. A Magyar Nemzeti Múzeumtól a Széchenyi-emléktárgyak reklamálása. — 270. Az Akadémia küldi a SZOT határozatát a Rajk-per­ről. — 299. Biró Izabella müve kefelevonatának letétbehelyezése. — 300,, 306. Tervkölcsön-jegyzések átküldése az OTP-nek. — 307. A VKM átira­ta az Ausztriával folytatandó pénzügyi tárgyalások előkészítésével kap-

Next

/
Oldalképek
Tartalom