Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

125 K 832:1948/1-490. (Folytatás) nyi Könyvtár levele könyvcsere tárgyában. — 476. Az Építési- és Köz­munkaügyi Minisztérium duplumokat kér. Beszerzés 9. A Magyar Szovjet Művelődési Társaság könyveket küld. — 11., 38. Ham ­pel Gábor könyvtárát ajándékozza. — 28. Könyvrendelés a Grill könyvke­reskedéstől. — 43., 136. , 139., 163., 189., 199., 201. , 207., 231., 239. , 321. , 380., 394., 456. Ajánlatok beszerzésre. — 48. Nagy István aján­déka. — 56., 60. Az "Országgyűlési Napié" és irománykötet hiányzó számainak kérése. —83., 106. Herman Ottó leveleinek beszerzési ira­tai. — 92., 111. Sztrókay Lajos értekezését küldi. — 97. Az Országos Könyvtári Központ belga kiadványokat küld. — 99., 279. Ligeti Lajos ajándéka. — 117., 203. Buzágh Aladár könyveket küld. — 124. Nagy Bé­la Felsőbüki Nagy Pál kéziratokat küld. — 129., 130. Az Országos Könyv­forgalmi és Bibliográfiai Központ küldött kiadványok elismerését kéri. — 149. ,362., 405.Majláth Imre kéziratokat helyez letétbe. — 118., 151., 175. Gróh Gyula munkáit küldi. — 167. Tolnai Gábor műveinek kérése. — 170. A British Council értesítése az 1948/49-ben küldendő folyóiratok­ról. — 173. A főtitkári hivatal kiadóhivatali könyveket ad át. — 232. Tu­róczi-Trostler József hiányzó műveinek kérése.—241.Gulyás Pál különle­nyomatokat küld. — 243., 247. Nagy Béla küldi Felsőbüki Nagy Pál szob­rát. — 248. Sombori Lászlóné kéziratokat küld. — 274. Maucha Rezső küldi műveit. — 287. Fokos [Fuchs] Dávid könyvajándéka. — 300., 414., 316. Schoen Arnold küldi művét. — 317. Kozocsa Sándor kiadványt küld. — 318. Téglás Géza kéziratot ajándékoz. — 329. Mesterházy Gedeon kéziratokat küld. — 335., 416. Ghyczy Imre és Dénes kéziratokat küld. — 337. Miskolczy Imrétől kéziratok vásárlása. — 349. Juhász Kálmán kötelespéldányt küld. — 366. Hubay Ilona küldi munkáját. — 390., 403. Nagy Béla Kossuth-levelet küld. — 393. Reichner, H. New York, könyv­ajándéka. — 411. Feljegyzés a Kazinczy-levelezés 22 kötetének megvá­sárlásáról. — 412-413. A Szlovák Akadémia kiadványokat küld és kér cserébe. — 437. Somody Páltól Vikár Béla kéziratok kérése. — 460. A Magyar Szovjet Művelődési Társaság sajtótájékoztatóinak kérése. Kölcsönzés 3. Békés Ágnes régi magyar könyvet kér kölcsön. — 12. , 61,, 78., 107., 165., 168., 176., 180., 253., 255., 396., 398-399., 406., Kölcsönzési reklamációk, — 33. Juhász István és Benda Kálmán kéziratot kér köl­csön. — 39., 179. Tárgyak kölcsönzése a centenáriumi kiállításra. — 66., 116. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése, — 67. Szász Károly kölcsönzése. — 79. Az USA tájékoztató szolgálata könyvet kér kölcsön. — 85-86. Gábriel Asztrik, Toronto, kéziratot kér. —87. Trócsányi

Next

/
Oldalképek
Tartalom