Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

126 K 832:1948/1-490. (Folytatás) György könyvkérése. — 120., 171. Angyal Pál kölcsönzési kérelme. — 125. Tamás László könyvet kér kölcsön. — 169. Löwinger S. keleti kéz­iratokat kér. — 190. Kossányi Béla kéziratokat kér kölcsön. — 192. A Központi Pártiskola könyveket kér. — 204. Az Országgyűlési Könyvtár­nak könyvek kölcsönzése. — 211., 427. Vargha Dámján kölcsönzése. — 263. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézettől könyvek kölcsönzése. — 271. Darvas István kéziratokat kér kölcsön. — 272. A Petőfi Múzeum­nak fényképek küldése. — 323. Herepei János könyvkérése. — 333. A Pantheon kiadványt kér kölcsön. — 336. Váczy Péter kölcsönzése. — 397. A Kniznica Slovenskej Univerzity, Pozsony könyvet kér. —284., 288., Fokos [Fuchs] Dávid könyvkérése. — 421. A Szegedi Egyetemi Klinika kölcsönzési kérelme. — 468. Országh László kölcsönzése. Egyéb iratok 13. Emlékeztető a Könyvtár karácsonyi szünetéről. — 16., 46., 53., 142., 166., 186., 226., 313., 346., 458., 469., 474. , 490/a. A könyvtári mun­kaeszközök iratai. — 23., 69., 88., 96., 119., 134., 181., 183., 188., 262. , 319., 348., 454. Karbantartási és helyreállítási munkák iratai. — 24., 94-95., 102., 115., 344., 360., 489. Részvétel értekezleteken. — 32., 54., 133., 249., 292., 382., 451. A jóléti ügyek iratai. — 27. Ka­talógustokok javítása és rendelése. — 41. Könyvtári adatok a "Magyar Minerva" VII. kötete számára. — 70. A Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének értesítése a tagválasztásról. — 71., 84. Az angol könyv­tárakról szóló előadás körözvénye. — 81, A könyvtári tisztviselők adatai az akadémiai "Almanach" számára. — 121. Meghívó az 1948. márc. 21-i ünnepélyre. — 122., 126. Kodály Zoltán üdvözlése a Kossuth-díj alkal­mából. — 123. A Budapesti Egyetemi Könyvtár tévesen odakerült akadé­miai könyveket küld vissza. — 128. Rubinyi Mózes műveinek jegyzékét küldi. — 131, A Könyvtár nagyheti munkarendje. — 164. A VKM rendele­te a szolgálati útlevelek beszolgáltatásáról. — 172. A Debreceni Tudo­mányegyetem tanácsának pályázati hirdetménye. — 193. A főtitkár körle­vele a Lánchíd újjáépítésével kapcsolatos elővigyázati intézkedésekről.— 217., 265., 286., 363., 402., 487. Árajánlat különféle munkákra. — 251., 291., 315. A Könyvtár levele Székely Pál letétbehelyezett könyveivel kap­csolatban. — 268. Emlékeztető az UNESCO elnöke könyvtárlátogatásáról. — 276. Halmi János jelentése a VKM-nek. — 277-278. Főkönyvtárnoki rendelet a Könyvtár nyári nyitvatartásáról. — 281. A főtitkár értesítése a Szótári Bizottság szobáinak kiürítéséről. — 282. Emlékeztető a Sche­nek-lakás ügyében. — 324, Hábermann Gusztáv levele a Könyvtárnak. — 326. Feljegyzés Pröhle Vilmos hagyatékából visszakerült akadémiai könyvről. — 330. Rakovszky István könyvtára értékelését kéri. — 332. Genthon István egy eltévedt akadémiai folyóiratot küld vissza. — 379. A Könyvtár új nyitvatartási rendje. — 457. A VKM körlevele a jutalmak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom