Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

113 K 825/826:1943/1-437. (Folytatás) Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. - 111., 130., 214., 238., 253., 262., 284., 288-289., 304., 348., 401^403., 408. Kölcsönzési reklamációk. — 113., 282. Balogh József kölcsönzési kérelme. — 137-138. A Döbrentei­kódex kölcsönzésével kapcsolatos iratok. — 143. Widder Salamon kézi­ratot kér kölcsön. — 149., 188. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kölcsön­zése. — 153., 180. Győr Város Közkönyvtára kölcsönzése. — 153. A Pannonhalmi Könyvtár régi magyar könyveket kér kölcsön. — 156. Fara­gó József könyveket kér. — 162. Kosáry Domokos folyóiratokat kér. — 183. A Fővárosi Könyvtár régi magyar művet kér kölcsön. — 205. Pol­ner Ödön kölcsönzése. — 216. A Magyar Zsidó Múzeum levele kölcsön­zés ügyében. — 250., 373. Kölcsönzési kapcsolat az Országos Levéltár­ral. - 327. Vendel Miklós könyvkérése. — 379. Az OSZK-tól kézirat kölcsönzése. — 381. Lukinich Imre kéziratot kér. Egyéb iratok 36. Kniewald, D. kódex-fényképezést kér. — 52/b. Szinnyei József ko­szorújának költségszámlája. — 64-66. Megemlékezések Rozgonyi Mar­gitról. — 73. Jósa László levele a Könyvtárnak. — 75. Borítékok meg­rendelése. — 93. Benzin-igénylés. —98. Teherautó rendelés. —103. Németh Gyula török kódexek fényképezését kéri. — 108. Bolyai G. Dé­nesné segélyt kér. — 109., 301., 325., 377. Építkezéssel kapcsolatos iratok. — 114. ifj, Szinnyei József levele a főkönyvtárnoknak. — 123. Jánossy Dénes üdvözlő levele a főkönyvtárnoknak. — 133. Somogyi Jó­zsef álláskérelme Újvidékre. — 139. A Bibliotheca könyvkiadó levele könyvmásolás ügyben. - 141., 144., 146., 174., 228., 244., 317. Ár­ajánlatok különféle munkákra. — 145. A "Magyar Könyvszemle" anyagi támogatást kér. — 154. A Szolnoki Városi Könyvtár az "Archaeologiai Értesítő" példányait kéri. — 187. Tagok jelölése a Magyar Nemzeti Mú­zeum tanácsába. — 234. A nagyszótár munkálataiban résztvevők díja­zása. — 236. Az akadémiai "Almanach" könyvtári részének korrektú­rája. — 258-259. Ocsai István levele könyvekkel kapcsolatosan. — 302., 409. Könyvtári körlevél. — 374-375. Levelek kéziratokkal és okmányok­kal kapcsolatosan. — 376. Feljegyzés a főtitkári hivatalnak apróbb ügyekben. — 382. Hutyra Ferenc hiányzó müvei címének kérése. — 392. A főtitkári hivatal jegyzék elkészítését kéri biológiai müvekről a Nagyjutalom és Marczibányi-jutalomhoz. — 413. Sági István levele Vo­lák Lajos szótári gyűjtéséről. K 827:1944/1-290. Könyvtári ügyvitel 22., 43., 146. , 168-169., 174., 185-187. , 190., 197., 199., 201-202., 217., 220. , 230., 235, , 237-238., 240., 262., 274. Könyvtárszemélyzeti ügyek iratai. —44., 251. Előkészület a Könyvtár 100 éves centenáriu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom