Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

114 K 821:1937/1-404. (Folytatás) mának megünneplésére. — 77. , 126., 133,, 183., 198, , 226. , 253., 260. Óvintézkedések a háborús károk megelőzésére. — 139. Somogyi József­nek a Könyvtárból való távozásakor felvett jegyzőkönyv. — 142. Köteles­példány reklamáció. — 151-152., 178. Zsidó szerzők műveinek összeál­lítására vonatkozó iratok. — 165., 181., 192., 224. Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 173. Jelentés a Könyvtár 1944. június havi munkájáról. — 173., 184., 248., 264., 278. A Hollós Oszkár gyűjtemény­re vonatkozó iratok. — 176., 189. Feljegyzés a fontosabb folyó ügyekről. — 214. Feljegyzés az október 1-tól kezdődő könyvtári munkabeosztás­ról. — 223. Feljegyzés az október 7-én tartott könyvtári megbeszélés­ről. — 229. A Berlini Magyar Tudományos Intézetnek küldött duplumok jegyzéke 1920-ból (?) — 290. Munkácsy Mihálynak a Könyvtárral kap­csolatos iratai. Beszerzés 116. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának jegyzőkönyve. — 134. Aján­lat beszerzésre. — 158. Az OSZK jelentését küldi. — 188. Rosenberg Auguszta könyvadománya. — 203. Szmolenszky László könyvajándéka. — 205. Varga Bálint könyvet ajándékoz. — 231. A Stein Aurél-könyvtár jegyzéke. — 280. László Jenő könyvet ajándékoz. Kölcsönzés 20. A Pannonhalmi Könyvtár kéziratot kölcsönöz. — 39. Téri Edit kéz­iratkölcsönzést kér. — 62., 180. A Debreceni Egyetemi Könyvtár köl­csönzése. — 171. Hacker Ervin folyóiratot kér kölcsön. — 179. A Sze­gedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 289. Hanzó Lajos kölcsönzése. Egyéb iratok 73. Mártonffy Károly levele Somogyi József ügyében, — 75. A Kolozs­vári Egyetemi Könyvtár kérése szakbibliográfia kiegészítésére. — 91. A Szinnyei-hagyatékból két akta megküldése a Budapesti Tudomány­egyetem rektori hivatalának. —167. Simonyi Zsigmondné pártfogást kér. — 175., 208. Melich János levele Kibédi Varga Sándornak. — 182. A Lu­dovika Akadémia tévesen küldött küldeményének továbbítása. — 204. Em­lékeztető a Csánki Dezső Hunyadiak kora c. művéhez készült indexre. — 209. Petri Mór levele Melich Jánosnak. — 210. A szeptember 10-i üveg­károkról feljegyzés. — 213. Feljegyzés Dudás Kálmán építésznek. — 215. Rendkívüli segély kiutalása. — 218. Az OSZK-tól a katalogizálási rendszer és a kötelespéldánytörvény végrehajtási utasításának kérése. — 227. Mikó Pál jelentése a nagyszalontai Arany János-ereklyék sorsá­ról. — 236. Jelentés a Kistörzs óvóhelyen megsérült ládáról. — 273. Paikert Alajos levele Voinovich Gézának.

Next

/
Oldalképek
Tartalom