Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény (A MTAK kézirattárának katalógusai 9., 1976)

III. Levelezés

113 Autogr., részben Zichy Géza irása. 21 db. 33 f. Poss. -102.: Sz.M. 1375. - 105.: Sz.M. 1237. - 106.: Sz.M. 1170. -107.: Sz.M. 1176. - 108.: Sz.M.1166. -110.: Sz.M.1236. - 114.: Sz.M.1179. -115.: Sz.M.1192. -118.: Sz.M.1185. -119.: Sz.M. 1193. -12ü.:Sz.M. 141ob. —102.Széchenyi Béla -Bárány Józsefnek. —103. Széchenyi Béla-Gyürky Antalnak. —104. Széchenyi Béla — Károlyi [Gyulá ?]nak: —105. Széchenyi Ist­vánná — a Figdor cégnek. —106. Széchenyi Istvánná - Goergen, Gustavnak. — 107. Széchenyi Istvánné — Grüne, [Karljnak. -108-110. Széchenyi Istvánné — Hajnik Jánosnak.-11 Í.Széchenyi Istvánné -Kiss Mártonnak. - 112. Széchenyi Istvánné Kretschinek. —113. Széchenyi Istvánné — lajos főhercegnek —114. Széchenyi Istvánné — Ruzicsnak. —115. Széchenyi Istvánné —Oszterhuber József nak.. —116. Széchenyi Istvánné — Simor János nak. -117. Széchenyi Istvánné — Sina Simonnak. -118-119. Széchenyi Istvánné —Széchenyi Já­nosnak. — 120. Zichy Géza — Eötvös Józsefnek. —121. Zichy Géza — Wodi­aner [Sámueljnek. -122. Zichy Rudolf - Gyulay [Ferenc] nek. 2. SZÉCHENYI ISTVÁNNAK IRT LEVELEK K 202/1. ADAMICH, A. L. levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Fiume, 1828. aug. 20. 2 f. Olasz ny. K 202/2. ALAGOVICH SÁNDOR levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Pozsony, 1833. febr. 21. 1 f. Latin ny. K 202/3-4. ALBACH SfZANISZLÓ] levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 3. Pest, 1822. dec. 31. 2 f. Ném. 4. Pest, 1834. máj. 20. 2 f. Ném. K 202/5. ALLMAYER RUDOLF levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak H.n. (1830.) 4 f. Ném. K 202/6. A LM ÁS Y ALAJOS levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Kétegyháza, 1835. jul. 10. 2 f. K 202/7. ALMÁSY [JCZSEFNÉ] levele SZÉCHENYI ISTVÁN-nak Gyöngyös, 1344. aug. 14. 2 f. K 202/3 -9. ALMÁSY [PÁLNÉ1 levelei SZÉCHENYI ISTVÁN-nak 8. Pest, I1C47] aug. 30. 2 f. Ném. 9. Eő, 1847. 3zept. 19. 4 f. Ném. és Fr. K 202/10. ANDERSON, CH, E. levele SZÉCHENYI ISTVÁN -nak Wien, 1834. szept. 3. 2 f. Angol ny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom