dr. Wojtilla Gyula (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa V. 1968–1970 (1972)

XVII. Állatorvostudományok

- 60 ­TÓTH SÁNDOR Pillangósnövények az öntözött talajok tápanyagellátásában. 1968. 170 1. t.T. Kand. Opp. : Feket e István, Petrasovits Imre 633.311.37:633.452:631.507 Diss. 3927 várallyay györgy A dunavölgyi talajok sófelhalmozódási folyamatai, sóforgalma és sómórlege. 1966. 218, 26. Mell. Kand. Opp.: Kovác B György, Ábrahám Lajos 631.4 LG(202.24J.74:439.15):631.423.5 Diss. 3505 varga cyöi.gy A hőmérséklet és a viz egyiittes hatá­sa az uborka termÓBalakulására. 1969. 201 1. Kand. Opp. : Ange1 1 Lambert, fiiÍUBZ István 6)5.61:501.0321.036:631.547.5 Diss. 4195 VKI.1CSKÓ, BORISZ AFANASZIEVICS Nekotorüe veproszli szvjazannüe sz proizvodoztvom, obrobotkoj i sztabili­zaciej vin v Varnenszkom Rajone. 1967. 99, 13 1. Kand. Opp.: Láaztit y Radomlr, Kádár Gyula 661.25 Diss. 3383 WELTIIER DÁNIEL l'roblemii iszpol'zovanija rabocsej Bziliivazel ' szkohoz ja jsztvenniih proiz­vodsztvenniih kooperativah v Vengrii. 19/0. 294.1. T. Kand. SzSzSzR 334.6(4 3 9) Diss. 4504 XVII. ALLATORVOSTUDOMANY BECZE JÓZSEF A sertés magzatkori atropiája. 1968. 282 1. T. Dr. Opp.: Kovác s Gyula, Mócs y János, Méozáió s István 591.16:636.4.082.11 Diss. 4000 BOLDIZSÁR HARRISON Az aminosav anyagcsere vizsgálata baromfiban. 1967. 225 1. Kand. Opp.: Derzs y Domokos, Kerese János 591.133.11=547-?65I:636.5 Diss. 3775 HORVÁTH MIKLÓS A szabadtartásos Uszőnevelés szapo­rodásbiológiai problémái. 1969. 197 1. T. Kand. Opp.: Bencz e György, Horváth Gyula 636.2.082.4:636.2.083.5 Diss. 4333 KARDEVÁN ANDOR Adatok az állatok aspergillosisának patalógiájához. 1967. 141 1. Kand. Opp.: Derzs y Domokos, Karasszon Dénes 619[616.9923 :636 Diss. 3830 malik, galal A baromfi egyes idegrendszeri betegség ségelnek szövettani sajátosságai éé.s elkülönitő kórjelzése.2 köt. 196;ü. 242 1. Mell. T. Kand. Opp.: Derzs y Domokos, Karajon Dénes 619. [blo.ü-0923 :636.5 Diss. 4147

Next

/
Oldalképek
Tartalom