dr. Wojtilla Gyula (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa V. 1968–1970 (1972)

XVIII. Orvostudományok

- 61 ­STIPKOVITS LÁSZLÓ Az escherichia coli szerepe és jelen­tősége a házityuk megbetegedéseiben. 1968. 232 1. T. Kand. Opp.: Áldás y Pál, Tót h Bála 619[616-022.714.8]:636.524.58 Diss. 3897 SZAKOLCZAI JÓZSEF Adatok a heveny pontyhasvizkor ok­tanához és kórfejlődéséhez. 1969. 193 1. Kand. Opp.: Jacz ó Imre, Mészáros János 619C616.981.459]:639.215.2 Diss. 4310 TUBOLY SÁNDOR Különféle mycobacterium fajok anti­génszerkezetének vizsgálata és össze­hasonlítása. 1969. 203 1. T. Kand. Opp.: Szab ó István, Mészáros János 576.852.2.097.2 619[616.982.21-097] :636.2 Diss. 4012 VARGA ISTVÁN Immunizálási kísérletek besugárzott synhamus trachea-lárvákkal. 1968. 169 1. T. Kani. Opp.: Mócs y János, Babo s Sándor 619[616.995.1-085.371] Diss. 3886 XVIII. ORVOSTUDOMÁNY ÁFRA DÉNES Adatok a subduralis haematoma pathogene­siséhez. 2 köt 1969. 186, 86 1. T. Kand. Opp.: Hulla y József, Tarlska István 616.831.957-003.215-02 ALFÖLDY JENŐ Az arcidegbénulás kliniko-tathológiá­jának fülészeti vonatkozásai. 1966. 296. 1. T. Dr. Opp.: Miskolc^ у Dezső, Szentágothal János, Krepusk a Zstván 616.831.76-009.11:6'16.28 Diss. 3397 ANTALÓCZY ZOLTÁN A térbeli sziv-vektorok elektromos lo­kalisatioi és irányai. 1968. 429 1. T. Dr. Opp.: Bodrog i György, Petrányi Gyula, Széplak i Sándor 61 6.12-008.3-073.96 612.171.1 Diss. 3902 ASZÓDI LILI Polytransfundált betegek és multigra­vidák leukocyte és thrombocyte isoim­munisatiojának egyes kérdései. 1967. 239 1. Kand, Opp.: Gergel y János, Grá f Ferenc 612.017.1:612.112 576.8.097.31:616-0081.853 Diss. 3677 AVAR ZOLTÁN A hypothalamus laesio hatása a terhes­ségre és az anyai magatartásra állat­kísérletekben. 1969. 224 1. T. Kand. Opp.: Endrőcz i Elemér. Halász Béla Diss. 4277 BACKHAUSZ RICHÁRD A normál és a kóros gamma-globulinok összehasonlító immunológiai és immuno­kémiai vizsgálata. 2 köt. 1968. 613 1. t. Dr. Opp.: Kesztyű s Loránd, Weiszfeiler Gyula, Gergel y János 612.398.132:612.017]:547.962.41.5 Diss. 4022 Diss. 4145

Next

/
Oldalképek
Tartalom