Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

XIX. Gyógyszerészeti tudományok - XX. Műszaki tudományok

- 125 - I KARÁDY GYÖRGY A transzformátorokban lökőfeszültság hatására fellépő igénybevételek vizsgálata, különös tekintettel a megszakitott hullám okozta igény­hevételekre. 125 1. 39 t. Kand. Opp: Eisle r János, Ronka. y Fe­renc. 1958. 621.514.21.016.3:621.5.015.55 Diss. 656 KARAFIÁTH LÁSZLÓ Konszolidáció és az alaptestek állé­konysága. 44 1. Kand. Opp: Széch y Károly, Kézd i Ár­pád. 1955. " 624.151.54:624.1 5 Diss. 170 KARDOS ÁRPÁD Alumíniumötvözet megmunkálhatósági vizsgálata. 2 köt. 236 1. 26 t. Kand. Opp: Kazincz y László, Ulbrich Sándor. 1957. 669.715:621.9.01 1 Diss. 601 KARSAY ISTVÁN A grafitok öntöttvasban való kris­tályosodásáról. 70 i. 23 t. T. Kand. Opp: Ver ő József, Körö s Béla. I955.' 546.26-1-162:669. 1 Diss. I63 KASSAI FERENC Furt kutak vizhozamcsökkenésével kapcsolatos problémák. 38 1. 7 t, Kand. Opp;, Pap p Szilárd, Ma z a Ián Pál.' 1958. " KATONA JÁNOS Elektrolitikus kondenzátorok. 133 l.T. Kand. Opp:_ Wint e r Ernő, Istvánff y Ed­vin. 1957." 621.519.4 5 Diss. 691 KERESE ISTVÁN A meszezés hatása a pó're duzzadási feszességére. 197, 8 1. T. Kand. Opp: Tót h Géza, Vág ó György. I960." 675.025:666.9 1 Diss. Ю90 KERTAI EDE Vízfolyások vizerókészletének foko­zott hasznosítása. 87 1. Kand. Opp: Ivicsic s Lajos, Salamin Pál. i960." 620 t92:621 t511_.2 1 Diss. 1238 KÉZDI ÁRPÁD Cölöpök és cölöpcsoportok teherbírá­sa. 103 1." Dr. Opp: Széch y Károly, Palotás László, Majo r Sándor. 1958. 624.i54.O4 6 Diss. 809 KILCZER GYULA Refrakciós szeizmikus mérési adatok teljes javítása a legkisebb hiba­négyzetek módszerével. 62 1. T. Melléklet 2 db. Kand. Opp: Tárczy-Hornoc h Antal, Stegan a Lajos. I96I. 528.1:550.8 5 Diss. I584 628.112.2 Diss. 785

Next

/
Oldalképek
Tartalom