Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

XIX. Gyógyszerészeti tudományok - XX. Műszaki tudományok

- 126 - I KIRÁLT' BÉLA Kis támasztóközü vasúti vaghidak ütőterhelése. 69 1. 3 t. Kand. Opp: Korány i Imre, Sohwerner Antal. 1955, 624.21.042.3 [625.1 3 Diss. 238. KIRÁLY LÁSZLÓ Az izzófejes traktormotorok kopá­si viszonyai. 105 1. 17 t. T. Kand. Opp: Jure k Aurél, Vörö s Im­re. 1959. 629,114.2:621.436.4.004.6 Diss. 896 KLIMOV BORISZ Az elliptikus paraholoidalaku hé­jak számítása antimetrikus és fél­oldali terhelésre. 35 1. Kand, Opp: Cs,onki a Pál, Szmori.i t . Kázmér, i960. 624.075.14;513.585. 1 Diss. 112 KNAPP OSZKÁR Ipari üvegek kristályosodási vi­szonyainak vizsgálata. 73 1. 28 t. Dr. Opp: Korac h Mór, Szigeti György, Nagy, Elemér, 1958/ 666 Л75/ Л-76г559,215.2:552.78 Diss. 702 KŐCZY LÁSZLÓ Szövetek szilárdsági vizsgálata. 81 1. Melléklet: 18 db 45 1»' Kand. Opp: Zilah i Márton, Dischtm Győző. I96I, 677.064,: 620.1 7 Diss, 1555 KODOLÁNYI GYULA Közép- és hosszuhullámu rádió mű­sorszóró adóállomáaok és adóhálóza­tok elvi tervezési szempontjai. 193 1, T. Kand. Opp: ^Jsftyanff y Edviri, Sárközy Géza. I960. 621.596/7.0 4 Diss. 1084 KOLLÁR LAJOS A beton zsugorodásának és kúszásá­nak hatása a szerkezetek erőjátéká­ra. 37 1. T. Kand. Opp: Csonk a Pál, Pa Lótá s Lász ló." 1954.' 62.0.192.5:666/9 7 Diss. 85 KCMÁRIK JÓZSEF Kis torzítások mérése frekvenciamo­dulációs rendszerekben., 188 1. Kand. Opp:. Igtvánff y Edvin, Sár­köz y Gáza. Д961. 6 21.517:6 21,376.018. 7 Diss.' 1450 KONKOLY TIBOR A jbitánötvözés hatása a vas nitridál­hatóságára. 59 1. 24 t. Kand. Opp: Szék i Pálma. Prohászka János. I96I. 621.785/55 ^669 Л 5.295 Diss,' 1473 KORÁNYI GYÖRGY Vizsgálatok az üveg tisztulására vo­natkozólag. 92 1. T. Kand. Opp: Sziget i György, Szalkay Ferenc. 1954. 666.11 5 Diss.' 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom