Csapodi Csaba, Gergely Pál (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa I. 1952–1961 (1962)

XIX. Gyógyszerészeti tudományok - XX. Műszaki tudományok

- 127 - I KOVÁCS GYÖRGY Az árhullámok levonulására jellem­ző hidrológiai mennyiségek megha­tározása. 46 1. 34 t, Kand. Opp: Mosony i Emil, Bogárdi János. 1955. 552.57:551.482.215. 1 Diss. 160 KOVÁCS GYÖRGY A gátak alatt átszivárgó vízhozam számítása. 131 1. 30 t. Dr. Opp: Mosony i Emil, Bogárdi János, Lamp l Hugó, I96I, 624.151.61,001.24:627.4 5 Diss. 1420 LAKOSI JÓZSEF Jármű-gázturbinák változíi üzem^ nek vizsgálata. 193 1. 24 t. T. Kand. Oppt Jure к Aurél, K onc z Ist­ván. I96I,'" 621.458.001,,4: 629.1-845. 8 Diss. 1490 LÁSZLÓFFY WALDEMÁR Felszíni vizeink hőmérsékleti ég jégviszonyai. 51 1, 39 t. Dr. Opp: Mauc l.a Rezsó', Mosonyi Emil, Bull a Béla. I956, 551.326:551, 4 8 Diss, 252 551-526 6(4l?T KOVÁCSHÁZY FRIGYES Kó'zetbe ágyazott nyomócsövek, vala­mint hengeralaku tartályok szerkeze­te és méretezési eljárása. 170 1. T. Kand. Opp: Széch y Károly, Palotás László., 1954. 621.64 2 ' Diss. 66 621.642/.645.01 LÁZÁR JENŐ Aprított halmazok szemnagyság sze­rinti megoszlásának törvényszerű­ségei. 150 1. T. Kand. Opp: Korac h Mór, Веке Béla. 1961. 559.215.2:621.926^0 7 Diss. 1287 KOZÁK IMRE Vékonyfalú csó' korlátozott rugalmas­képlékeny alakváltozása belső nyomás hatására. 104 1, Kand. Opp: Reus s Endre, Bosznay Ádám. 1961. 559.5>621.645.2:559."41 1 Diss. 1620 KOZÁK MIKLÓS Árhullámok levonulásának néhány hid­raulikai kérdése, különös tekintettel a hullám a' ikváltozására, a levonu­lási sebe: ek és a mércekapcsolati vonalak ele ásére. 48 1. 8 t. T, Kand, Opp: károly i Zoltán, Kovács György. 1958. 627,151:951,482.215. 5 Diss. 76О LECHNER EGON A türésminőségek rendszerbe fogla­lása. 52 1. 4 t." Kand. Opp: Ho.r-.un g Andor, Varga József. I956. 621.755.1/, 2 Diss. 398 LENGYEL PÁL Gabonaszalma feltárása, különös te­kintettel az összetételére. 178 1. Kand. Opp: Cs.ürö s Zoltán, Miller Sándor. 1958. 676.05:655.1 C^eij/A ] Diss.' 792

Next

/
Oldalképek
Tartalom