Magyar Országos Tudósító, 1941. október/1

1941-10-07 [262]

HÍREK —-MAGYAR-JAPÁN KULTURÁLIS KAPCSOLATOK. A magyar-japán baráti kapc solar­tok történetében fordulópontot jelentett az a kultur egyezmény, amelyet Magyarország és Japán 1938-ban kötött. Ennek eredménye az is, begy a közelmúltban ujabb mo_gyar cseioösztöndijas indulhatott mTókióba és a budapesti egyetemen is tanulhat egy japán ösztöndijas. Előnyösen moz­d^ptta elő a kpcsolatokát báró Mitsui japán nagyiparos 50.000 pcngŐ3 adománya, amelyet Japán tanulmányutak megtételére, japán műtárgyak be­szerzésére, társadalmi egyesületek és folyóiratok támogatására, japán­tárgyu könyvek forditására használnak fel. Az alapítvány részleteit a háború ellenére is folyósítják, A kulturális kapcsolatok kimélyité­sét célozza a két esemény is, amely a közeli napokban zajlik le'Buda­pesten, Október 10-én ünnepi hangverseny lesz a Pesti Vigadóban, amelyen Ekitai Ahn japán zeneszerző és karmester vezényli! a Székesfővárosi Zenekart, A műsor kiemelkedő száma lesz Veress Sándor zeneszerző szim­fóniája, amelyet a japán császári dinasztia 2600 éve;: fennállásának ünnepségén mutattak be Tokióban mint pályadíjnyertes munkát. Október 17­én, a Külügyi Társaságban előadást tart a japáni kulburáról dr. Tokunaga Yasumotc, aki a magyar-japán kulturegyezmény^alapján lektori tisztséget tölt bo a budapesti -|udományegyetemen o /M0T/B, LEUGROTT AZ EMELETRŐL MEGHALT. Rechnitz Sándorné 97 éves asszrny; magántisztviselő felesége, az Aradi-utca 30.számú házban a III,emeleti lakása ablakából a világitóudvarba ugrott. A mentők kiérkezésekor már meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték./M0T/M. -—KÖZLEKEDÉSI BALESETEK. Kedden délután az A^éna-ut 22.számú ház előtt Ürmös Sándort, cigányzenész fiát a C-2-777 számú gépkocsi elütötte. A mentők repesztett sebekkel a Magdolna kórházba vitték. Pestszentlőrincen az Üllői-uton Rebicsek Józsefné gépgyári munkás felesége kerékpárjával beleszaladt egy 42-e3 jelzésű villamosba. A mentők agyrázk ú dással, tört, zúzott sérülésekkel, életveszélyes állaootban a Szent István kórházba vitték, /M0T/M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom