Magyar Országos Tudósító, 1938. november/2

1938-11-16 [193]

RENDŐRSÉG EGY SZEMÉTTELEPEN ELHALT MUNKÁS HOZZÁTARTOZÓJÁT KERESI.". . RENDŐRSÉG. Klsposton, a Nagy kóros i-ut és a Jók-n-utc sarkai lévő szeméttelepen még október 29-In hirtelen rosszul lett és meghalt egy 60 év karüli is­meretlen férfi, aki ott a szeméttelepen kenyérhéjat gyűjtött egy kis tolókocsiba. Az elhalt ismeretlen férfi kb.165 om. magas, szeme kék, n haja őszes barna, p fej teteje kopaszodó. Bajusza őszesbarna,nyírott, fog~i hiányosaké A rendőrség felkéri az esetleges hozzátartozókat,hogy jelentkezzenek a főkepitányság bűnügyi osztályán, dr.Zsigmondy Endre rendőrkapltánynál» /MOT/S. LET /IRTÓZTATTAK EGY BETÖRŐ CIG/NYT. A főkapitányságon letartóztat­ták Klósz Béla 36 éves rovottmultu cigány, lóalkuszt lopásért,valön int özv«Buzás Károlyné 58 éves piaci árust orgazdaság miatt. A letartózta­tások előzménye az, hogy 1937 s november 24-én Ki6 sz Béla és Ajtai Far­kas János cigány, aki annak idején a Római fürdőn ól lelőtte Rekenye Im­re rendőrfőtörzsőrmestert, Pesterzsébeten betörtek a Horthy Miklós-ut 12 «sz.alatt lévő Halpern Zsigmond-féle ékszerüzletbe ósonnan 12.000 P értékű különböző ékszert vittek el, amelyeket a Reuter Perenc-utoa 13.: • sz c ház udvarán i-1ak el. Amikor a rendőrmerénylőket nyomozta a főkapi­tányság; az elásott ékszerek egy részét meg is találták, a másik része azonban'nem került elő. Klósz és Ajtai Farkas ezekből az ékszerekből apránkint elzálogosítottak néhányat, s a zálogcédulákat eladták özv» Búzás Károlynénakí Most Ajtai Farkason kívül* aki még a rendőrraerény­letből kifolyólag van letartóztatásban, letartóztatták Klósz Bélát és özv«, Búzás ' Károly né t is. Kihallgatása során Klósz Béla még tiz betörést ismert be., anelyeket Budapesten ós a környéken követett el Rácz Vidák Sándorral együtt, aki egyébként más ügyből kifolyólag ugyanosak letar­tóztatásban vaiio A kettőjük által elkövetett betörések során mintegy 8«000 P„ értékű holmit loptak. /MOT/E. HÍREK IDŐSZERŰ IRODALMI-SSTSOROZ^f A SZABAD EGYETEMEN. A Székesfőváros Népművelési Bizottsága "A magyar lira három százada" címmel előadássoro­zatot indított el a mult héten* Szabó Lőrinc a napjainkkal . saj átságosan egyező korpolitikai hátteret ismertette, november 17-én pedig a prédi­kátorok ás katonák költészetéről ad elő. R.Simonffy Margót a korbbeli Urát mutatja be, Molnár Imre dr, pedig a Cantus Cetholici-bol és Szenezi Molnár Albert zsoltáraiból énekel Sztarcsevlcs László dr.zon­gorakiséretóvelo Az estet csütörtökön félhét órakor tartják a Pátria Klub diszterraében 3 /MOT/Ba - A PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÜLÉSE, November 19-én, szombaton délután öt órakor a Tudományos Akadémián felolvasó ülést trt a Magyar Pedagó­giai Tárnaság, amely alkalommal Mester János "Aquinoi S z ent Tamás ped agógi áj a" ,' Kratof il Dezső pedig "Az öntevékenység elmének érvénye­-s sitése ' b neveidoktatásban" címmel tartanak székfoglaló előadást. /lOT/B b

Next

/
Oldalképek
Tartalom