Magyar Országos Tudósító, 1938. augusztus/2

1938-08-16 [187]b

iVr. Zsaeskó Béla törvényszéki biró elnöklete mellett ma hozott Íteletet a büntetőtörvónyszék Prledmann L ászló szücssegéd és több társa ügyében^ akik ellen a kir. ügyészség többrendbeli lopás büntette elmén emelt vá-' dat, mert'különbőz6 lakásokból ruhanemüeket és egyéb ingóságokat lopkod­tak össze. A vádlottak legnagyobb réazt beismerő vallomást tettek és az­zal védekeztek, hogy nem tudtak munkát találni és ezért követték el a bűncselekményeket. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Friódmann Lászlót kilencrendbeli lopás bűntettében és ezért egyévi börtönre, Koncz Sándort kilencrendboli lopás bűntettéért és ogyrondbeli lopás bűntettének kísér­letéért egyévi és háromhónapi börtönre, Homolai Ferenc fodrász segédet tizenháromrondbeli lopás bűntettéért másfélévi börtönre'' Gerendai Henrik p cdig nyolcrendboli lopás büntotééért kilonchónapi börtönre Ítélte el. Az itelet nem jogerős. /te/Ma. " — -FÉLÉVI BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EL EGY KERESKEDŐSEGÉDET. A kir. ügyészség lopás büntette elmém kérte felelősségre vonni Komlós László kereskedősegédet- akinek ügyét ma tárgyalta dr» Mossik Lajos bün­tetötörvényszéki egyesblró. Komlós édesanyja albérlőket tartott, akik észrevették, hogy különböző értéktárgyaik eltűnnek. A feljelentések alap" ján a rendőrség megindította a nyomozást és ekkor derült ki, hogy az al­bérlők fosztogatója a főbérlő fia: Komlós László. i A kereskedősegéd a mai tárgyaláson részben beismerő vallomást tett és megtörten adta elő, mennyire sajnálja a történtekit, hiszen cse­lekedetével anyjának is kellemetlenséget és közvetve kárt okozott. A bi­zonyítási eljárás befejezése és a perbeszédek elhangaása után a törvény­szék bűnösnek mondotta ki Komlós Lászlót lopás bűntettében és ezért hat hónapi börtönre itélte el. /MOT/Ma. —TIZENÖT SZÁL PÜNKÖSDI RóZSÁfRT HAT HÓNAPI BÖRTÖN. Fuchs János solymári lakost lopás büntette elmén vonta felelősségre a büntetőtörvényszék Zsacskó-tanácsa. A vád szerint Fuchs a városmajdri parkból egyik éjszaka tizenöt szál pünkösdi rózsát lopott el. Amikor sze mélyi viszon-raira vonatkozóan kihallgatták a vádlottat, kiderült, hogy már tiz alkalommal volt büntetve és különösen viráglopásban valósággal specializálta mag't. Kihallgatása során tagadta bűnösségét. Védekezése szerint a rózákat nem lopta, hanem a Svábhegyen vásárolta egy virágárus­lánytól és haszonnal tovább akarta adni. Az elnök figyelmeztette, hogy védekezése nem felel meg a valóságnak, hiszen a rendelkezésre álló ada­tok alátámasztják az ellene emelt vádat. - Hát'rendben van akkor, beismerem, hogy elloptam - vála­szolta a vádlott .***Ez ért tal'n csak nem'fognak felakasztani, Ugy történt kérem a dolog, hogy haza akartam menni, de ittas voltam és különben is messze lakom, ki tudja mikor botorkáltam volna házáig. Gondoltam: néhány szál virágot leszakítok, eladom valakinek és lesz villamospénzem. - Maga a rendőrségen azt is beismerte, hogy vlráglopásból tar ja fenn magát, - Nem Így mondtam kérem. Azt vallottam, hogy mezei virágokat szedek össze és ezek eladásából élek. A törvényszék tanúképpen kihallgatta a székesfővárosi kertész egyik alkalmazottját, aki elmondta, hogy állandó tapasztalat szerint bru tális emberek nap-nap után leszaggatják a nagy gonddal és költséggel ültetett virágokat a parkokban. A törvényszék a bizonyító eljárás befejez se és a perbeszédek után Fuchsot többszörösen büntetett előéletére való tekintettel hathónapi börtönre Ítélte el. /MOT/Ma•

Next

/
Oldalképek
Tartalom