Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/3

1933-09-21 [085]

.Kézirab. _ Első kiadás. Budapest, 1953, szeptember 21. XV. óvfolyan, 214. szán. HÍREK • ;Ő"A-4 E ??^ K Í L ^ R ÍÍS R ^ IKDU Í jÓ BALACSOHYI PILLÉRES GYORSVONATRA BŐM ESTEN xa ÍJIL LJáli-^i SZÁLLNI ; A m. kir. Államvasutak Igazgat}ósága közli, hogy vasár­nap, szeptember ^4.-én restszentlőrincről a Badacsonyba közlekedő filléres gyorsvonatra Buda F 0st;-Par«ncváros és Kelenföld állomásukon is lehet oda­menet *J*J visszajövet peálg leszállani. A vonat Budapest Ferencvárosból j:. a f\' el ^V üra 2 J Perckor, Kelenföldről 6 óra 30 perckor indul. Vissza Kelen- 4 loL —^ •'[• 19 perckor és Budapest-Ferencvárosra 23 óra 22-perckor érkezik.­A vonala b alat qnm onji állomásokon és megállóhelyeken'megáll. Odamenet a j-eo^ax . US v **psaJövet a felszállás meg van engedve. A menettérti iepv á­ra egységesei. , pengő 50 fillér. A jegyeket a Budapesten lévő menetjegyitfo- 1 O.QX. ÍJ u.Z2 aic. /...CT/B. KIRÁN10LKASAI^-'^-^-^ v líKlMÍJVELKSI BIZOTTSÁGA LEGKÖZELEBBI TANULMÁNYI \, ÍL. ¥ » . .., . . Sz eFtember 23.-án, szombat délután a Belvárosi-templom mel­H í,ii£SS:?í -Rontásával napvilágra került építészeti emlékek ismerteté­se. Gyülekezés délután 4 óráig a templom főbejárata előtt, előadó L u x Kalman muegyatomi magántanár.• állií^aármir -JJ«Pj«*«* 24.-én, 'vasárnap délelőtt a fiatal művészek ki­állításának megtekintése a Iv:uc sarndkb an. A kiállítás, amelyen a 30-40 év ÍS^S?gíStV^ÍT?í­1 e G k 1 iv J 1 ? fcb ^Iköbásai kerülnek'kiállitásra, a szezon ío>'»í^ta eí*^ Gyülekezés reggel 9 óráig'a Műcsarnok" 5lfí2ft K í £V Pö ?f v­ötí } 4 *íí l.Peíigc 40 fillér, kedvezményesen 70 fillér, üloado K a m p i s János festőművész. /MOT/B. ía^rí-r^í 1 ^? ^ GYoGYIEDAG óGIAI IWÍRSFZÖ FŐISKOLÁN. A Gyógypedagógiai So t DrS^ái*; aZ . 1 ? 3 ' / ' 4- tatóvet ******* 9 óralcorl'a Vakokat SS£Íií «? f £2! ^yesulet dia* termében nyitotta meg dr.T ó t h Zoltán a áöS?a?ásÍ^ftíni^íf ü ^ e F;iyes magnyitón megjelel a m. kir. ValláfS tanácsos a °^.^iszter kepvxseietéten dr. Greszler Jenő miniszteri kara vaí^rP^? 2 ^^vizsgálóbizottság elnöke, a főiskola tanári vázolta a^ÍSLS ­ail ^ fc ? Saf- ^ ljeS »**B*k- Az iGazgató megnyitóbeszédében ÍJ amelvak^5 y ^O iai Z ^ hiv ^tását ós rámutatott azokra a feladatok­^Sp™líaSfíi ,a !{ 0 Í d­áB<l ! f °CJatékpsok nevelése és oktatása területén a gyógypedagógiai tií^a yán^E, Lelkes szavakkal buzdította a főiskola hall* uionnfin f!^S:• ffíi^^Ai 1 ^^ 0 munk *^a. Az igazgató megnyitóbeszéde után az újonnan felvet, hallgatók letették a fogadalmat. /MOT/B. „• — — -M. ---AZ ERNS'j? MUZSlffiJBAN /Nagymező-utca 6. szám alatt'/ vasárnap, szeptember­^4,-on nyílik mer. a OXLI. csoportkiállitás. /MOT/B. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom