Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/1

1933-09-01 [083]

— 0 EGYHÁZI HÍREK KAPI BLLA ES RAFFAY SÁIIDCR EVANGÉLIKUS PÜSPÖKÖK REIÍDLETE A NAGYSZÜNIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL • Győrből jelentik: K a p 1 BÓla dr. dunántúli evangélikus püspök rendeletet adott ki, anely szerint a soproni, kőszegi 6s bonyhádi evangélikus tanitnózetekben az iskolai óv ugyanakkor kezdődik, mint az ál­lani Iskolákban. R a f f a y Sándor dr., a bányai evangélikus egyházkerület püspöke, a főhatósága alatt álló ginnzáIonokra, polgári Iskolákra, valanint a szarvasi tanitóhőkópző-intézetrc nézve is kiterjesztette a nagyszünidő neghosszabbit ás át. Ha pedig a helyi viszonyok negkivánnák, hogy" a tanév­kezdés időpontjában esetleg. lényogtelen változtatások történjenek, azt is engedélyezi. /HOT/F. Pro d .o n o : Mindkót püspök kéri a t• Szerkesztőségeket és á rádiót is fenti hir szíves, sürgős közlésőre»/l,íOT/ HIRE K -—KÖZLEKEDÉSI BALESET. Csütörtökről péntekre virrad: éjjel az ujposii FotlZr uton Q a a <3 0 n y a János 38 éves oiní'estot egy ion eret len röndszánó au'có elütötte. Gázolás után az autó tovább száguldott. Galagonyát egy arra jövő gépkocsi a próf Károlyi-kórházba szállította. /i.íOT/R. —-KüSí.ILRGSZES. Osütör'-ök éjjel S z é 1: oly László 25 éves városi kézbe­sítő, aki I estszentarzoébot, Baross-utca 3. szánu házban lakik, husnérgezés következtében összeesett. A mentők súlyos állnpötDao ozáMitották a Rokus­kőrházba. /áCT/R. ---RUZICSKA EDE ELrfÓKÓT uNNEPLI A SÜTÖK IIART33TLL3TE. A Budapest Székesfő­városi Sütök Ipartestülete diszvacsora keretében ünnepli R u z ács k a Edét, az Ipartestület- elnökét szeptember 7.-én, csütörtökön este 9 órakor az ipartestületi székház disztornóten /VII., Hársfa-utca 21. / /i.íOT/B. .—A MAGYAR NÉP tllVLSZSTá BS iUZIILARA elnevezésű kiállítása az Országos Magyar Iparnüvőozeci Társulatnak a'itaryar háziipar és népművészet'reorgani­zálása erdőkéten kifejtett egyik állomása. A kiállítás az M. Kir. Techno­lógiai es Anyagvizsgáló Intúzet /VÍII., József-körút 6./ termeiben tekinthe­tő meg Hétköznapokon 9-5-ig és ünn e-t) nap okon I0-2-ig, A kiállítás szeptember 20.-ig lesz nyitva, /LOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom