Magyar Országos Tudósító, 1933. június/1

1933-06-01 [077]

EGYHÁZI HÍREK /Fünkösdi református ós evangólikus Is torit isztelotok./ /Folytat ás O,/ üllői-ut 90.: d.o. 9 6, urv. Fatay rál dr.; 11 ó Losonczy Lajos, urv. Szabó Lajos; d.u. 5 6 Pap Forenc. Mária- Vlória-tolop: d.u. 5 ó, urv. Gáspár Róla. Kón-u.:d.e. 10 ó, urv.. Szakoly István, ' ' Tutaj-u,: tí.o. 10 ó Beroczky Albert, urv. Konivos Dávid; d.u. 5 6 Kő­mlyes r; ; viü. Angyalföld: d.o. 10 ó, urv*'G&l Lajos; d.u. 5 ó Sándor Ernő, Zunlö: d.e. 10 6 Kutas Enil, urv. Vargha Albert; d.u. 5 6 Ivanyo3 Lajos, Kittkolczi-ut: d.u. 3 6 Kutas Emil. Kőbánya :d.<jr. fúl 11 6 Hatolkay K;'.2nór, urv. Fördos Dezső; d.u. 3 6 Ba­j ári Sándor, Augusztatelep: d.c. f'l 11 ó, urv» Gáspár Bála. Üllői-ut- 124.: d.c. 9 ó, urv. Kurdy Sándor, MAV-telop: d.o. fái 11 ó, urv. Tóth Lajos, Rákosfalva: d.e. 10 6, urv. Bajári Sándor. Máty'sföld:. d.e. fól 11 ó, -orv. Tarr Kálmán. Szilágyi Dojzső-tór: d.o. fái 9 6 Bókássy Árpád; 10ó'Kaypál Bála, urv. /különkolyhcs/ Makay Miklós; d.u. 6 ó Kolunbán Gábor. Márvány-u. S2.: d.o. 10 6, urv. Szóles L.'szlój d.u. 5 ó. ]:onf.vizsga. Svábhegy: d.c. 11 ó, urv. Szóles Sándor, " • Lenke-ut: dle. fól 11 ó Sobostyón JcnÖ dr., urv. /különkolyhes/ Sebes­tyén .Andor d.Ui 5 ó F. Szabó Sándor. Obudá: d.oifól 9 ó Kolunbán Gábor, urv. Kurucz Gyula; fól 11 ó Kontra Aladár, "urv J fcurusz Gyula £ d.u, 4 ó konf. ünnopóly, Kontra Aladár. Az e.v a n g ó 1 i k u s tenplónokban: Peák-tór /nójnot istentisztelet/: d.e. fól 9 ó.Brostfko G. Adolf. Deák-tor /magyar istent isztoletek/: d.e• 11 ó 30 p., rádióközvotitóssol, R a f f a y Sándor dr. püspök; d.ü.'P ó Kekon András. Fa3or"/magyar Istentiszteletek/: d.e, 10 ó Zászkaliczky Tál; 11 ó Kenóny Lajos; d.u, 4 ó Sztehlo Gábor. Fasor /nómét;istentisztelet/: d.u, 5 ó Danhauser László. Kőbánya: d.fe.' 10 ó 'tájba Vilmos;' d .u. 4 ó Csaba László. Simor-u.: d.o. 11 ó Májba Vilmos, R&kóczivut 57,: d.e. 10 ó Morhács Márton. Üllői-ut 24.-: d.e. 10 ó Algőver Andor, 3zvetonay-u,-:í d.e. 10 6 Ruttkay-Mikiián Gyula. Gyarnat-u.14.: d.e. fái 11 ó Gáncs Aladár. Váczi-ut 61-,: d.e. 10 ó Rimár Jenő. 3ócs ikapu-tór't*-: .d.e, l-l ó Varsányi Mátyás- dr, öbuda: d.e. 11 ó Molír Henrik, Lenke-ut.: d.e. 11 ó Szántó Róbert; -d.u. -5 ó Ruttkay-Miklián Góza. Bóla király-ul 7.: d.e., 10 ó Zulauf Henrik. Á gyülekezetek legnagyobb rászáben urvacsoraosztás is losz. ' ffro'tcstáns k a t o n a i istentisztelet; Abonyi-u. 21.: d.e. 11 .6 Ballkó LAjos. fjünké sd há t f c j ón : ' pá r e f o r m 5 tus templomokban: K;llvin-tór: d.e. 10 ó Muraközy Gyula; konfirmál ós urvacsorai beszádet mond R'a v a s] z. László c'r. püspök; d.u. fól 6 ó vitóz Nyánády István. Hold-u.: d.o. IC ó, urv. konfirmációi ünnepóly Victor János dr. • .Fasor: d.e. 10 jó Balogh Vilmos, konfirri'l ás urv. Szabó Imro> d.u. 5 ó 1 /"ndrádi -János. . Y Arúna-ut-Thököly-ut sarok: d.o. 10 ó vitáz Csia Lajos, urv. Széke Imre; • d.u. 5 ó SZókc (Imre. 9 3alátrom-»u.: d.o. 9 ó Szabó Lajos, urv. Balázs László; fól 12 ó Fapp Fe_ renc; d.u, fái $ ó Kováts Zoltán. Üllői-ut 90.: d.e. 10 ó, Urv. Fatay Fái dr.; d.u. 5 6 FotJ Zoltán. Tutaj-u.: d.o. 10 ó, konf. 3ereczky bíbort; d.u. 5 ó szer'etetvendágsóg. /Folytatása következik'

Next

/
Oldalképek
Tartalom