Magyar Országos Tudósító, 1933. május/3

1933-05-22 [076]

RÁGALMAZAS2 /ÁT EGY ELVESZETT ALASKA-RőKA KÖRULT Hetekkel ezelőtt Ébert Zseni tisztviselőnő a villamoson utazott. Szem­ben ült vele WeinborgBr Emilné, fényképész felesége, aki hosszasan nézte a tisztviselőnő vállát diszitő szép Alaska-rókát. Percekkel később V/cinbe rgemé a tisztviselőnőhöz fordult és dicsérni kezdte a boát. - Hol tetszett venni? - mondta. - Ilyen csodaszép boáit rég nem láttam. Ébert Zseni szivesen mutatta az előtte ismeretlen nőnek a rókáját s engedte, hogy a fényképész fel sége kezébe Ví ve, forgassa, a bélését nézegesse. A tisztviselőnő azt hitte, hogy az ismeretlen asszony csak azért nézegeti a rókáját, mert nagyon tetszik néki, később azonban ki­derült, hogy miért volt olyan kíváncsi az utitársnő, A főkapitányság Ébert Zseninek idézést küldett és a rendőrségen kiderült, hogy egy el­veszett Alaska-róka ügyében idézték meg a tisztviselőnőt. Weinborger Emilné ugyanis bejelentette a főkapitányságon, hogy. lakásának ablaka-' ból kiesett a ró kajáé s ismeretlen tettes ellopta. A feljelentést isme­retlen tettes ellen adta be, do közölte, hogy a villamoson Ébert Zseni vállán az övéhez nagyon hasonló rókát látott. A hatóságok meg ál la pi­tottak, hogy a tisztviselőnő egy szűcstől vásárolta a rókáját és ez a boa sohasem volt Wcinbergerné tulajdona. Ilyen előzmények után Ebort Zseni hatóság előtti rágalmazás cimén foljelentést tett Wcinbergcr Emilné ellen. A rágalmazási ügyet ma tárgyalta Tamás Lázár büntető j árásbiró. A fényképész felesége a tárgyá1ás on igy védekeze11: - Kérem, tessék elképzelni, én elvesztettem gyönyörű böámÉ t és a villamoson egy álhoz hasonlót láttam. Sirattam a boámat. K•r:stem, kutattam utána,,, Bocsánatot kérek, én nem akartam őnagyságát raoggya.. nusitani. Ébert Zseni, a panaszos többek között igy szolt: - Tcr.sk elképzelni, még a szűcsömhöz is elment, érdeklődő tt utánam a ház .'térnél és ezáltal nékem kellemetlenségeket okozott. Végül is Weinborger Emilné kijelentette, hogy nem akarta meg­sérteni a tisztviselőnőt és ismételten bocsánatot kér. Ebért Zseni a bocsánatkérést elégte belült' elfogadta és a Járásbíróság az eljárást Weinborger Emilné ügyében megszüntette, fehát békésen végződött a tisztviselőnő és fényképészné boaügye. /MOT/P. KÉ NY3ZEREGYESSEG. - "!sornyi József /József krt. 0./ fűszer és csemege kereskedő ellen a törvényszék megindította a kényszeregyességi eljárást. Vagyon­felügyelő dr. JeIlinek József ügyvéd. Követelések bejelentése június lo-ig' az OHE.-nél. /MOT/. 0SÖECK. - Eelta Fővárosi Kereskedelmi R.T. /Váczi u. 2o./ bej cég ellen a törvényszék megindította a csődöt. Csödbiztos: Springer József dr. törvényszéki jegyző. Tömeggondnok Neumann Rafael dr. ügyvéd. Követelé­sek bejelentése június 17-ig, felszámolásai tárgyalás június 28-ig, csodvála sz tmány megválasztása június 3o-áp délelőtt 9 órakor a csőd­biztos hivatalos helyiségében. - Illés La jos és Mérő és Wámos cég csüdügyeben vagyonhiány mintt az eljárást megszüntették. /MOT/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom