Magyar Országos Tudósító, 1932. november/3

1932-11-26 [068]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 8. törvényszéki kiadás. Budapest, 1932. november 26 v — TARSOLY SÍM)Om t AKIT &ZZAL VÁDOLTAK, HOGY" AZ ANGYALFÖLDI TüNIEr'.S ALKALMÁVAL RALOT? EGY RENDŐRRE, FELMENTETTE A TÖRVÉNYSZÉK* Emlékezetes még, hogy szeptóaaber ben f az Angyalföldön, a Szent László ut és Hungária, körút áarkán vörös zászlóval felvonuló kommunisták tüntetlek s a tüntetés során e^gy rendőr,aki a. vörös zászlót kicsavarta a tüntetők, vezetőjének kezéből w önvédelemből rálőtt az ót megtámadó Bauer Qs"zkárj^&]{$ f majd pedig: a tömegből revolverlövések dördültek el a rendőr felé K { ^^z.z^ 1 A királyi ügyészség Tarsoly Sándor kőmüvessegéd ellen szándékos emberölés bűntettének Kísérlete és hatóság elleni erőszak büntette^imén emelt vádat, mert a vád szerint a tüntetés ^alkalmával Németh XX. János rendőrre revolverrel rálőtt. A büntetoHörvényszók Várady-Brenner tanácsa ira vonta felelősségre Tarsoly Sándort? A kómüvessegéd kihallgatása során tagadta, hogy a rendőrre rálőtt volna. Elmondotta, hogy a hatóságok há­rom évrekitiltották Budapestről s az emlékezetes napon az Angyalföldön járt,.nővéréhez egy Hungária*körúti gyárba akart menni, hogy testwéré*» ­vei családi ügyekét megbeszéljen E ekkor történt; hogy a tüntetők köze­lében haladt el, látta, hogy többen szaladnak s mert félt, hogy abban az esetben, ha elfogják, kitiltása miatt kellemetlensége lesz, o is futásnak eredt. A vádlott kihallgatása, után Németh XX. János rendőrt hallgatták ki, aki kijelentette, hogy nem tudja, ki lőtt rá. Cseresnyés Ferenc rend­őr vallomása során előadta, hogy éppen leváltani ment Németh XX. János rendőrt, mikor látta, hogy többen menekülés szerűen szaladnak, feltűnt neki Tarsoly Sándor s ezért utána eredt. Azt nem tudja, hogy fiában Tar­Srly lőtt-e rendőr társ ára. Molnár István tüzértizedes, aki elfogta a vaulfttat,' , elmondotta,hogy Németh XX.János rendőr védelmére sie­tett, meVt látta, hogy veszélyes helyzetben van* ekkor pillantott meg'"' egy férfit, aki revolvert tartott a kezében és a.- rendőrre célozva lőtt, A tanút szembesítették a vádlottal s a szembesítés öoráh" felismerni vélte Tarsoly Sándorban azt az embert, akinél a revolver volt. ^Elmondotta még azt is, hogy a tüntetés* színhelyét átkutatták,de. sem kilőtt hüvelyt, sem revolvert.nem találtak. , / # Az ügyész vádb'eszédében fenntartotta a vadat, a vedo pedig felmentő Ítéleted kért. A törvényszék Tarsoly Sándort ugy, a szándékos em­berölés kisérle ...nek büntette^ mint a hat0ság~©44Wi erőszak bűntettének vádja, alól bizonyítékok hiányában felmentette.. Bünjsnek mondta- ki a tör­vényszék a vádló ..tat tiltott visszatérésért kihágásban ós ezért három heti elzárásra. Ítélte, melyet a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek nett.. Az ügyész fellebbezett- az ítélet ellen, /toT/NK%. . / KÁJtj^j^ —H0PÁ£H~Z0LTÁN DRV ÜGYVÉDET NEMZETGY.ALÁZASÉRT SZÁZ PENGŐ PÉNZBÜNTETÉS­RE ÍTÉLTEK. " \ , , . * Horváth Zoltán dr, ügy ved. volt nemzetgyűlési képviselő ellen a kir,; ügyészség a magyar állam es a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló, sa.jto utján elkövetett vétség cimén vádat emelt, mert ejfrád^zermt ­az ügyvéd a "Csonka-Magyarországa cimü lap április 29-iki számában "Négy plakát elkobzása körül" cimmel irt cikkében a magyar nemzetről es a-ma- "* f yar államról olyan hangnemben irt, * ' amely sértő & neffizetre. büntetőtörvényszék Scnadl tanácsa ma tárgyalta Horváth Zoltán dr. bűn­ügyét. A vádlott védekezésében azt hangoztatta, hogy nem akarta a ""magyar nemzetet sérteni és a Valódiság bizonyításának elrendelését kérte. ".' Vitéz Széchy István dr. ügyész a bizonyítás elrendelését ellenezte, han-­goztatva, hogx!általánosító hangjával követte el a vádlott a bűncselekményt: A törvényszék bűnösnek mondotta ki Horváth t Zoltán dr.*»t, a magyar állam es a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló, sajtoltján elkövetett vétség­ben es az enyhítő szakasz alkalmazásával loo pengő pénzbüntetésre itéltöV Ugy a Vádlott, mint az ügyész fellebbezést jelentett be az Ítélet ellen.. - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom