Magyar Országos Tudósító, 1930. szeptember/2

1930-09-26 [045]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ Törvényszéki szerkesztősége: V, Markó-utca 27. sz., I. emelet 26. Telefonok: 252-34, 252-35 SZERKESZTÉSÉRT ÉS KIADÁSÉRT FELELŐS. TAUBINGER ZOLTÁN DR, I, törvényszéki kiadás. Budai est, 1530. szertember 26, NAPIRENI , ' •. . : IVZ-i. szeptember 27, Szombat. /III, Pál pápa jóváhagyja Lcyela Ignác Jézus bársaságának szabályalt. - A Jezsuita-Rend alapítása /I54e»/. •» Megnyílik a Magyar Királyi operaház /1884./ - A Vaskapu­csatorna megnyitása /l896/„ Róm, kat.: Kozma D. Prot.: Adalbert, . Izr. 5. 3. Vajelekh, A nap kél 5 óra 52 perckor, nyugszik 17 éra 5o perckor. A hrld kél 12 óra 7 perckor, nyugszik 2e óra 9 perckor. NYITVALÉVÖ MÚZEUMJK: Nemzeti Múzeum ásvány és Őslénytár 9-1/2 2, Mezőgazdasági Múzeum /Széchenyi-sziget/ lo-l. Szépművészeti Múzeum /Aréha-ut 41./ összes plasztikai gyűjtemény, grafikai kiállí­tás lo-l/2 2, Iparművészeti Múzeum /Üllői-ut 33./ 9-1/2 2. Az Akadé­mián: Széchenyi-sz»ba lc-12, Vörösmarty-szoba 1*-12, 3-6,Hé£p Ferenc keletézsiai múzeum /Andrássy-ut lo3./ lo-l. Állandó butorkiállitás az Iparcsarnokban 9-6, Aquincumi Múzeum /Szentendrei-ut 7./ 9-12, 3-6, Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi, palota/ 9-1/2 1> 2-1/2 5. Rátk György Múzeum /Vilma királynő-ut 12./ C--1/2 2. NYITVALÉVÖ KÖNYVTÁRAK: Fővárosi nyilvános könyvtár /Gróf Károlyi-u.8./ 9-7, Akadémiai könyvtár 3-7, Egyetemi könyvtár /Ferenci­ek-tere 5/a./ kölcstnosztály 9-2, Sclyóiratosztály 9-2, 3-8, nagy clvscaéterem 9-8. Iparművészeti könyvtár /Üllői-ut 33./ 9-12. Statisz­tikai künyvtár /Keleti Káró ly-u,5./ 9-1. Állatkerti könyvtár 9-1. Er­zsébet Nép akadémia könyvtára /Szentkirályi-u.7 ./ 5-8. Mezőgazdasági könyvtár /Széchenyi-sziget/ lo-l, KIÁLLÍTÁSOK: Nemzeti Szálén /Erzsébet-tér/ 9-5. Ernst Mú­zeum /Nagymező-u.8./ 0-4, Szépművészeti Múzeum /Aréna-ut 41./ grafikai kiállitás, antik terrakottagyűjtemény és Benczur-kiállitás lo-l/2 2, Iparművészeti Társulat állandó kiállitása /Andrássy-ut 69./ 9-2, ugyan­ott Vj Magyar Képtér lo-l/2 1. Iparművészeti Társulat nyári kiállítá­sa a Technológián /József-körut 6./ ?-7. DÍSZVILÁGÍTÁSOK: k városligeti világító szökőkút /Sió-kut/ este 3/4 3-től lo óráig, /MOT ' ÖT PRIMADONNA FÉNYKÉPi HE ZÁRLATOT RENDELT EL A TÖRVÉNYSZÉK, A Coty párisi parfömcég budape sti képviselője Mihály Ottó a bojkett megszűnése után széleskörű reklámirozást tervezett és megállapodást kötött a Labor! fényképész céggel több .° elvétel készítésére, ©t neves budapesti színésznőről készített fölvételt Labcri fényképész: Biller Irén, Bársony Rózsi, Fejes Teri Vaály Ilona és Zllahy Irén portréját '''rendelte meg a parfömecég s amikor a képek elkészültek a művésznők sajátkezű Írásukkal a Ooty gyártmányokat dicsérő szöveget irtak a na­gyított képek % « alá. Később Labcriék ezeket a felvételeket többszö­röaitve a főváros több drogériájának kirakatában látták viszont azzal a változtatással, hogy a képekről hiányzott a Labcri jelzés,- Nemcsak a kirakatokban helyezett el Mihály Ottc ilyen reklámképeket, hanem há­rem képes hetilapban is leközölte^te azokat ugyancsak a felvevő fény­képész nevének elhagyásával. Éalsori az őt ért sérelem miatt keresetet adott be a törvényszék­hez, amelyben a szerzői jog/bitorlás megállapításán kérte és a zárla­tot a klisékre felvételekre és külcnoöző lemenekre, A kereset szerint kétszeres Labcri sérelme, az egyik az engedélynélküli sokszercsltásból a másik pedig a név elhagyásából származik; 4.8á0 pengő kártérítési összeget számított fel a fényképész„ Nyiry Zoltán dr, törvényszéki biró a zárlati képelem ügyében ma tartott tárgyalást. Az alperes párf ;-mcég ügyvédje beismerte a szerzői g- £2 jogbifrcrlást és felajánlotta, hogy minden tekintetben kiküszöböli a cserhát: visszaadja a képeket, beszerzi a klisséket és intézkedik, hogy a kitett képeket bevonják a kirakatokból. Azt is bejelentette az ügy­véd, hogy ujabb megrendelés alapján kicseréli a bitorlást képező képe­ket Labori jelzésű ..'ényképekkel. A törvényszék az-alperesi ajánlat ól­lenére a szerzőjogi fjrvény alapján elrendelte a képekre óz UXt^-u^e v • a zprlatot és 80 pengő költséget állapított meg. M*T/mr, ÍJD 9 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom