Magyar Országos Tudósító, 1929. október/2

1929-10-30 [024]

NAPIREND . 1929. október 31. Csütörtök. /Almási/Balogh/Tihamér iré, született 1831-ben./ Rém. kat.: Farkas pk. Frot.: Ref. eml. A nap kél 6 óra 2 5 perckor, nyugszik 16 óra 3o perckor. A hold kél 4 óra 59 perckor, nyugszik 16 óra 9 perckor. NYITVALEVÖ MUZEUMCK: Nemzeti Muzeum /égiségtár 9-1/2 2. Mezőgazda­sági Muzeum /Széchenyi-sziget/ lo-l. Szépművészeti Muzeum /Aréna-ut 41./ reégi képtár, közép- és ujabbkori eredeti plasztika lo-l/2 2. Iparművészeti ^uzeum /Üllői-ut 33./ összes tárak 9-1/2 2. Széchenyi-szoba /Akadémia-u.2./ lc-12. Vörösmarty-szoba /Akadémia-u.2./ lo-12, 3-6. Közlekedési Muzeum /iparcsamek/ 9-12, 3-5. Iparművészeti Társulat állandó kiállitása /Andrássy-ut 69./ 9-2.. Állandó butorkiállitás az Iparcsarnckban 9-6. Aquincumi Muzeum /Szentendrei­ut 7./ 9-12, 3-6. Népegészségi Muzeum /Eötvö s-u.3./ lo-l. Erzsébet királyné emlékmúzeum /Királyi palcta/ 8-12, 2-4. NYITVALEVÖ KÖNYVTARAK: Fővárosi nyilvános könyvtár /Gróf Károlyi-u.t/ 9- 7. Akadémia könyvtára /Akadémia.u.2./ 3-7. Egyetemi könyvtár /Ferenciek­tere 5/a./ kölcsönosztély 9-8, folyóiratosztály 9-2, 3-8. Iparkamara közgazda­sági könyvtára /3zemere-u.6./ 9-2. Iparművészeti könyvtár /ÜllŐi-ut 53./ 9-12, 3-8. Statisztikai könyvtár /Keleti Károly-u.5./ 9-1. Magyar Földrajzi Társaság könyvtára /Sánörjc-utaa-8-/ 5-'6. Erzsébet Népakadémia könyvtára /Szentkirályi­u.7./ 5-8. Mezőgazdasági könyvtár /Széchenyi-sziget/ lo-l. KIÁLLÍTÁSOK: Műcsarnokban az Országos Képzőművészeti Társulat őszi kiállitása lo-2. Ernst Muzeum /Nagymező-u.8./ Munkácsy-céh kiállitása 9-5. Árverési Csarnokban /Lónyay-utca 3o-32./ Krausz Simcn-gyüjtemény kiállitása 10- l/2 2, 1/2 4-1/2 8. MINISZTEREK FOGADNAK: Miniszterelnök, gazdasági, pénzügy, közokta­tásügyi, külügy és népjóléti miniszterek előzetes bejelentés alapján. Igaz­ságügyminiszter 12 órakor, Földmivelésügyi miniszter 12-2. Belügyminiszter 12-1. /MOT/ — EGYHÓNAPI FOGHÁZRA ÍTÉLTEK EGY "AUTOMCBILIST.. ;XLŰRÖKKEL VISELKEDŐ" GÁ­ZOLÓ KEREKPÁROST. Néhány h°nappal ezelőtt történt,hogy Jeney Ferenc órássegéd a Kossuth Lajos­utca és a Ferenc iask-t ere sarkán kerékpárjával rlyan szerencsétlenül ütött ©1 e Sy BESZKÁRT-tisztviselőt, hogy az bokatörést szenvedett és háromhónapi orvosi kezelésre szorult. A királyi ügyészség gcndatlanságb'l okozott súlyos testi sértés cimén emelt vádat Jeney Ferenc ellen,kinek ügyében ma tartott tárgyalást a büntetőtörvényszék Krayzell-tanácsa. A vádlott taged ta bűnössé­gét és azzal védekezett,hogy szabályszerű csöngetés után fordult be a Feren­ciek-tere felé és nem Ő, hanem az elgázolt tisztviselő szórakozottsága okoz­ta a szerencsétlenséget. Krayzell elnök különböző kérdéseket Intézett hozzá e tekintetben, hogy milyen sebességgel szabad egy kerékpárosnak haladniax és hegy a fordulóknál milyen fokban köteles csökkenteni a menetsebességet, a vádlott azonban errevonatkozólag nem tudott elfogadható válaszokat adni. A törvényszék kihallgatta a sértett BESZKÁRT-tisztviselőt, aki még most is csak botra támaszkodva tudett megjelenni a főtárgyaláson. A bizonyitási eljárás befejezése után-Auer György dr. királyi ügyész tartotta meg vádbeszédét s rámutatott arra az esztelenségre, amely manapság a legtöbb budapesti kerék­párost jellemzi, akik nemcsak a saját, hanem mások testi épséget is veszé­lyeztetik rendszertelen, id,-odacikázó hajtásukkal. Kérte az automobilista allűrökkel viselkedő vádlottnak sulycs megbüntetését. Gyalui Bornáth Árvéd dr. viszont védőbeszédében arra mutatott fcá, hogy ezek a szerencsétlenségek megszüntethetők volnának, hogy ha a biciklistákat egy kötelező közigazgatási vizsga letételére utasítanák, mert szakszerű előkészítés és a közlekedési szabályok tudása után hasonló szerencsétlenségek egyszersmindenkorra elkerül hetők lennének. Kérte az enyhítő körülményekre való tekintettel minimális büntetés kiszabását. A törvényszék egyhónapi fogházbüntetésre itélte él a váé lottat, a büntetós végrehajtásat azonban hárcmévi próbaidőre felfüggesztette. /MOT/ Ma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom