Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1981-1982 (1-a-73)

1981. november 2. / Egyetemi Tanács ülés - Fejlesztési feladatok - Kodály Zoltán születésének évfordulójára kiírt pályázat14 - Menza átalakítása

J c g у z П b' п у V elvéve 1 31.november 2-án , a ií • ynr Képzőin ivéer.éti iskola £ yetemi lanáce ülétén. Jel n v a rl : elnök Sorao ;yi Jozscá iektor titkár dr.Peledy В lézs főtitkár tieztsó ük ni i ;jém Balogh Jenő tnnszékv.egyetemi t nár dr.Kntz Gc z Kést#Int set ve чtője Кokne Ign c tanezékv.egyetemi t nár Makiári József tonszékv.e gyet© mi tanár Не у ndr sné rabegazd sági í ;nr tő ■ér. Ifenee leezló t jifesékv*e ycteirJL t nár kassier Károly t nszékv.egyetemi tanár Zelenák reccencir t iszékv.e yetemi t nár é , - .. '.xxj den ne nyelvi Ü& tor. v; z. laxiaán Mihály KISZ Titkár vél szfcás lapján: Cifka lőtér e yetemi docens I rdoe János e yetemi d cene Intoy László egyetemi docens Ver a Dezső egyetemi t nár Vigh Tnaáe e, yetemi ti nár Gersson Iái e, yetemi docens Kies Imre szb*megbízott lingyari Etrton KISZ megbízott So: о уi Tojás KISZ mogbi..ott I vol v n 2 fő* T*náoekoeáei jogú résztvevők! Iovoncez Ilona könyvtár vezet ő á.rupkó 3. ’ . Olyn ; C .. i • j’őnyi Géz iné t nul • о. v* dr*Gyeaee Istvá né élt'. iv.v. íUvel.jdési . inieztérium részéről: Wétemé Somo yi ignee et.nl éiy> s .iere c 1 /.ve::. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom