Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1973-1974 (1-a-65)

1973. szeptember 28. / Egyetemi Tanács ülés - Tárgyrestaurátor szak beindításának felvételei - Főiskolai műhelyek működési szabályzata - Hallgatói anyagellátás szabályzata - Torbó Gyula visszavételi kérelme - személyi változások

ytfеч, ми-мА А Jegyzőkönyv Készült 1973» szeptember 28-án a Magyar Képzőművészeti Főis­kola /1.389 Budapest, Népköztársaság útja 71/ Tanácstermében, az 1973/1974. tanév első Egyetemi Tanácsülése alkalmából. Jelen vannak: Domanovszky Endre rektor dr. Hónai György főtitkár Balogh. Jenő tszv tanár Barcsay Jenő tanár Cifka Péter docens Kiss Imre szakszervezeti küldött Kovács Károly gazdasági igazgató Krocsák Emil tszv tanár Lisztes István tanársegéd Mihály Gábor KISZ küldött Nagy Gábor KISZ titkár dr* Nemes László tszv tanár, párttitkár Pátzay Pál tszv tanár Patay László adjunktus Raszler Károly docens, mb tszv tanár Sarkantyú Simon tszv tanár Somogyi József tanár Tamássi Zoltán tszv tanár, docens dr. Végvári Lajos tszv tanár, SzB elnök dr.Pekete Béláné Rektori Hivatal vezetője Pónyi Gézáné Tanulmányi Hivatal vez. Paulikovics Pál MM főelőadója Igazoltan távol: dr. Entz Géza intézetvezető Napirend: 1/ Tárgyrestaurátor szak beinditásának felt ételei 2/ Főiskolai műhelyek működési szabály­zata 5/ Hallgatói anyagell/átás szabályzata Napirenden kivül: 4/ a/ Torbó Gyula visszavételi kérelme Ъ/ személyi változások / 2.old./ / 7.old./ / 8.old./ /10.old./

Next

/
Oldalképek
Tartalom