Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1967-1968 (1-a-59)

1968. január 19. / Igazgatói Tanács ülés - Restaurátor képzés reformja - Tájékoztatás várható építkezésekről - Az 1968. évben aktuális évfordulók megünneplése - Szkysznián Vanda szakosítása - Görbe Katalin kérelme - Napirenden kívül: muzeológia kollokvium bevezetése - Napiernden kívül: fakultatív geometriai gyakorlatok meghirdetése

2 Domanoyszky Endre; Üdvözli a megjelenteket és ezzel az ülést megnyitja. 1/ napirend: Restaurátor képzés reformja melynek vitaanyagát a Tanács tagjai megkapták. Elöljáróban a következőket ismerteti * Igen sok vita folyt arról, hogy e képzés hol folyjék. Végül is nem volt más megoldás, mint nálunk, hiszen a múzeu­mok nem oktatási intézmények. A restaurátor képzésnek több irányú képzésre történő kiterjesztését a Művelődésügyi, de az Építésügyi Minisztérium is tőlünk várja és szorgalmazza. A Müemlékfelügyelőség is sürgeti az ügy rendezését. Több, mint fél éves tárgyalások sorozata után készült el a megküldött program, a személyi javaslatok tekintetében még viták vannak. Ezek után kéri a hozzászólásokat. Bence Gyula: E tervezet a minisztériumban van már, képviselőit is meg­hívtuk ezen ülésre. Előzetes észrevételük a következő = a/ tervezetünkben a filozófia államvizsga a 8.félévben szerepel, helyesebbnek tartják, ha a lo.félévbe kerülj Ъ/ sokallják a tárgyábrázolást; с/ ábrázoló geometria a fásoknál ötödik évben jelent­ke zik. Az ismert tervezetet a minisztérium, az érintett múzeu­mok képviselőivel, valamint Kapos mesterrel készítette, ezért nincsenek most itt ők jelen. Krocsák Emil: Nyomatékkai hangsúlyosom, hogy e képzési forma nem a mi főiskolánk területe, hiába mondja ki a bevezető 1/ pontja, hogy "a Nőiskola oktató-nevelő munkájának szerves része." Nem szervül ez semmiképpen ide mégpedig azért, mert a képző­művész és restaurátor nevelés két különböző dolog. Különböző ember tipussal kell számolni, mert aki jó képzőművész, az nem lehet jó restaurátor és forditva. A felvételi vizsga is az alkotóképességet vizsgálja. Hogy restaurátor képzéssel eddig is foglalkoztunk,annak csak az volt az oka, hogy a korábbi években tanítottuk a hallgatóknak a laboralást azon az alapon, hogy nem árt, ha a festők tudják, a festékkel mi módon lehet bánni és hogyan nem szabad. Azután - mivel a felvételi vizs­gán nem lehet megállapítani, hogy valakiben milyen alkotói képességek vannak - lehetőséget kaptak a hallgatók a restau­rátor képzésre. De semmiképpen V^r to zik ide.

Next

/
Oldalképek
Tartalom