Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1965-1966 (1-a-57)

1965-09-28 / igazgató tanácsülés

1-1965/66. ЩГО-Ш тттт=1& 7^-xy/w^v i't A Jegyzőkönyv . Felvétetett 1965•szeptember 28-én a Magyar Képzőművészeti Fő­iskola Igazgató Tanács ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre igazgató Bence Gyula igazgatóhelyettes dr.Nemes László párttitkár, tanszékvezető Balogh Jenő, Ék Sándor, Konecsni György, Pátzay Pál dr.Végvári Lajos tanszékvezetők, Berda Ernőné tanulmoszt.vez. Gero Irén gazd.igazgató, a Tanács tagjai, valamint a Művelődésügyi Minisztérium képviseletében = Szirmai Györgyné osztályvezető, Paulikovics Pál főelőadó; a MSZMP KB.képviseletében dr.Kontha Sándor előadó; a MSZMP VI.kér.Bizottsága képviseletében Kertészné enő. Igazoltan távol: Bernáth Aurél és Kádár György tanszakvezetők. Napirend: 1/ A tanév beinditásával kapcsolatos tantervi változások bejelentése és az ezzel kapcso­latos uj tennivalók 2 old. határozatok: 7-8 old 2/ Pályadijak felhasználása /KISZ javaslat/ 8 old. határozatok: lo old. 5/ Kérvények a/ HEBPAI JÓZSEF visszavétele iránt 11 old. b/ VINCZE JÓZSEF 4.félév érvényesitése 12 old. с/ NAGY SÁNDOB VI.évf-ra felvétele 13.old. d/ HOBVÁTH ISTVANNÉ LOVASS PIBOSKA aranydiploma iránt 13 old. e/ KOVÁCS ZSUZSA külföldi utazása tanul­mányi időben 14 old. 4/ Bejelentések: a/ MM.átirata végzősök ügyében 14 old. b/ Müvésztelepi ügyek 15 old. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom