Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1963-1964 (1-a-55)

1963-09-30 / igazgató tanácsülés

h'bilbb.l-HP'ájk bűO-dd-í-udk, 1963/64.tanév l.sz. J E G Y Z Ő-KÖNYV. A felvétetett 1963.szeptember Зо-án a Magyar Képzőművészeti főiskola Igazgató Tanács ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre igazgató, Bence Gyula ig.h. Nemes László párttitkár, Bernáth Aurél, Balogh Jenő, Bánhidi Andor, Ék Sándor, Kádár György, Pátzay Pál, dr.Végvári Lajos főtanszakvezetők, Berda Érnőné tanúim.vez. Gerő Irén gazd.igazgató, a Tanács tagjai, valamint a Művelődésügyi Minisztérium kép­viseletében Paulikovics Pál főelőadó. Domanovszky Endre: Köszönti a megjelenteket és az uj tanév alkalmával eredményes, jó munkát kiván. Ezzel a tanév első Tanács ülését megnyitja. Ismerteti a napirendet: 1/ Kérvények elbirálása a/ Kovács Béla b/ Lám Hongh Khan с/ Pham Phu Oanh tovább tanulásának ügye. d/ Georgi Bozadzsiev. 2/ felvételi kérelmek a rendkivüli rajztanár- . képző" t anfolyamra a/ Művészeti Gimnázium átirata b/ Littkei Józsefné с/ Simonffy Sándorné 3/ Egyéb a/ Szentiványi Lajos kinevezése b/ Budavári főtemplom kapujának átadása с/ Агоду János mellszobor átadása éj Altorjai Sándor mühelyhasználati kérelme. A napirend ismertetése után átadja a szót Bence Gyula igazgat óhelyettesnek. €

Next

/
Oldalképek
Tartalom