Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1963-1964 (1-a-55)

1963. szeptember 30. / Igazgatói Tanács ülés - Kérvények elbírálása - Felvételi kérelmek a rendkívüli rajztanárképző tanfolyamra - Szentiványi Lajos kinevezése - Budavári főtemplom kapujának átadása - Arany János mellszobor átadása - Altorjai Sándor mühelyhasználati kérelme - 443-as rendszer és a szakosodás kérdése - Népköztársasági Ösztöndíj folyosítása

г- 2 -1/ napirend: Kérvények birálása Bence Gyula: a/ KOVÁCS BÉLA az osztályozó bizottság dön­tésének megváltoztatását kéri. Nevezettet a tanév végén szak­mai fejlődésének elégtelensége miatt a bizottság eltanácsolta. Kovács Béla kérelme indokolásául felhozza, hogy látása nagyon megromlott, rossz szemüveget kapott, amivel azonban nemcsak rosszul, de sokszor egyáltalán nem látott. A nyáron azonban jó szemüveget kapott és azóta is fejlődött szakmai munkájában. A Honvédelmi Minisztériumnak Írásban jelentették Kovács Béla szakmai eredményét, amiben a Minisztérium nem foglalt állást. Kovács szóban jelentette, a honvédség hajlandó tovább folyósítani ösztöndiját, ha a főiskola visszaveszi őt. Jávor Béláné: Ma délelőtt az Egyesitett Tiszti Iskola telefonon érte­sítést adott arról, hogy Kovács Bélát pedagógus munkakörben állományba vették. HATÁROZAT : KOVÁCS BÉLA tovább tanulásához nem járul­nak hozzá, de felvételét kérheti a rend­kívüli rajztanárképző tanfolyamra, mivel a Tiszti Iskolán pedagógus munkakörben dolgozik. ( b/ Lam HONG KHAN с/ PHAM РШ OANH d/ BOZADZSIEV G10RGI ügye. Bence Gyula: Lam Hongh Khan és Georgi Bozadzsiev a tanév végi osz­tályzás során szakmai elégtelenség miatt szintén eltanácsol­tak. Pham Phu Ganh-t a bizottság az alkalmazott grafikai tan­székre javasolta. A főiskola fentieket a vietnámi hallgatók esetében a Nagykövetséggel megtárgyalta, akik azonban a döntésükről a mai napig nem adtak értesítést. Olyan álláspontot képvisel­tek, mely szerint mindkét vietnámi növendéknek haza kell.u­­taznia. Ez ügyben a Művelődésügyi Minisztérium Külföldi ösz­töndíjas Osztályának segítségét kérték, innen sem érkezett válasz. Közben az is kiderült, hogy szakváltoztatáshoz is az illetékes ország képviseletének engedélye szükséges. Bozadzsiev Georgi önköltséges bulgár hallgató, szintén eltanácsolt, Ő azonban szeretne tovább tanulni. Pátzay Pál: Pham Phu Oanh tehetséges ember, mig Lám Hongh Kanh alattomos, kellemetlenkedő és semmi fejlődést nem mutat szak­mai tekintetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom