Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1957-1958 (1-a-49)

1957. szeptember 5. / Igazgatói Tanács ülés - Csanády Andrásnak felmondtak - Balogh Jenő külföldi utazása - Előadók tiszteletdíjának kérdése - Marxista oktatás - Rajztanárjelöltek ügye - Nagy Októberi Szocialista Forradlaom 40. évfordulójának megünneplése - Testnevelési órák kérdés - Felvételi kérdések - Két megüresedett hely betöltése - Kovács Antal tanító kérése - Csanády András helyébe mühelyvetető felvétele - Raszler Károllyal szembeni igazságtalanságok - Epres kerti munkák elkezdése - Női hallgatók elszállásolása - Óraterv ismertetése - Személyi ügyek

- 2 -2/ napirend8 Nyelvoktatás kérdése* Újvári Bélas Ismerteti a megjelentekkel, hogy a MüvelŐdéaüryi Minisztérium leirata értelmében, valamennyi felsőoktatási intézményben köte- tf leaő tantárgyként vezetik be as orosz nyelv oktatását* A hall já­ték az orosz nyávből legkésőbb a II*év végén kollokválni kötele- i sek, ®rt aki ezt nem tette le, az államvizsgára nem mehet* A z_ leirat értelmében még egy idegen nyelv oktatását is kötelezővé ]_<* lehet tenni* A hallgatók a kötelezővé tett második idegen nyelv-ián bői legkésőbb a IV*év végén kollokválni kötelesek* ip-Kádár György: Javasolja, hogy az orosz nyelv le y en fakultativ* Pátzay Pál: Az a véleménye, hogy két idegen nyelv oktatását ne tegyenek kö­telezővé* Domanovszky Tfridret Javasolja, hogy a második idegen nyelvet fakultative vezessék be* Lehetőséget kell nyújtani egy második idegen nyelv tanulá­sára* HATÁROZAT? Az orosz nyelv kötelező tanítása mellett szabad választás utján adnak lehetőséget a hall atók részére egy második nyelv tanulá­sára* Az orosz nyelvet Szepesy Gyula és Reiser György tanítja* 3/ napirend? Tanárváltozások* ETeskó-oktatás. r€ Újvári Béla: Bejelenti, hogy az elmúlt tanév folyamán Bicző Tamás ellen több / kifogás merőit fel, igen sok érája Különböző okok folytán élne- ^ radt, ezért szükség lenne személycserére. Pátzay Pálg Véleménye szerint más szempontból sem volt kielégítő Biczó Tamás tevékenysége, mert 2-3 órán keresztül a téglarakasról beszélt* L­­B tárgyban az ábrázoló művészet és architektúra gyakorlatát kell ismertetni a hallgatósággal. Valakit kell keresni ezen tárgy előadására, Gerlóozy Gedeon kitűnő tanár volt, azonban más el- s_ foglaltsága miatt nem vállalná, H.-A-T .$ r OZAT t Domanovszky mester javaslatára Újvári Bélát be bízzák meg egy évre az építészeti enciklo­pédia előadására* Domanovszky Endre; : n Felveti azt a kérdést, hogy az egyes műfajokat /freskó, ogra­­fitto/ továbbra id csupán e y-e *y mester tanítsa, vagy az a3ak­­rajzl tanárok valamelyike. re

Next

/
Oldalképek
Tartalom