Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1948-1949 (1-a-43)

1948. szeptember 23. / Tanár Kar ülés - Leiratok ismertetése - Társadalomtudományi előadásokat a minisztérium engedélyezte - VKM az elmúlt három hónapról való beszámolót és a következő három hónapra tervet kér - VKM a Diákjóléti Bizottságokat felmenti és új bizottságok felállítását kezdeményezi - Felvételi bizottság megalakítása és a felvehető hallgatók számának maximumát megállapítja - Felvételi bizottság megteszi javaslatát a felvételizőkkel kapcsolatban - Utólagos felvételi vizsgára bocsájtás kérelmek - Apponyi Kollegiumba utólagos jelentkezések elbírálása - Felvétel iránti kérelmek elbírálása

KóirsiQz József»Kovács Józaef,Kralbich M&rg 1t,Lukovazky László,Magony Ida, Mazaaroff Miklós,Mátrai Hona,Mész áros Lajos , Wo In ar Mátyás ,liáné Miki©a ,Gs »Nagy András, Nyári Lőrénd, parm*y Vilmos, Poppe Komái, Rudas Tamás, Séday Maria, Szabó lstván,Széhoffher Julianna,Tóth rifmre gimvéretta• Tóth Imre lie.érette. Udvardy Erzsébet, Varga Dezső, Vatt Jossa! Végvári István:, Vincze. Győző »Virágh Mihály ^Völgyi Dezső »Weintragar Adolf' és Würtz Adánr. LEENDŐ SZOBRÁSZOK: •ángyai István, Bencze József, Biazsovica László, Ganáth István,Jékely Márta, Kelemen Kristóf, Képes Gézááié,Kfas István KÓthay Nándor.Kovács Ferenc,Kozma Tibor, Kucs Béla,Mészáros Dezső* Nbgy András , Rozbora Béla, Somogyi Arpád,Varga Miklós. A Kar a javasoltak közül egyhan­gú határozattal Hollóházy János és Kezdi Lorénd felvételétől eltekint SBGÉDTTTk/R: uitóiagoa felvételi vizsgára való booáajtás iránti kérése­ket iámértet, A Kar- Tury Barnabás «Mészáros Béla,Bogdán László, és Szász Árpád jelentkezőknél az indokolásokat nem találta elfogadhatóknak részükre: utólagos felvételi vizsgát nem . , engedélyez» ' ismertetése aiapjan. a Kar Bajnok 3ándor,Gróh jánoa,Gyanaa Tamás ,pál Ferenc »Sümegi Varon ilja. Nagy Géza„Tódor László,Doór Ferenc,Ásvány György,Bér Rudolf »Bárány Emília, Szinnyei Ildikó,Zilahi Edit .Moln ár László,tovább­képző» kérvényét elfogadta^ papp Zoltán. Mester Andor,ilyenirányú kérésüket eluta­­„ , sitotta,. SEGÉDTlTKÁRt ismertetése alapján. a Kar Sugár Gyula és Vöröané Bartlja Éva Apponyi Kollégiumi felvételi kéréasaket ajánlja a Miniszter Urnák,ellenben. Juhász , , Antal kérését elutaaitotta. S5PEDTTTKAR?; ismertetése alapján. a K&r Makk József,Tar Mihály,Tóth Ferenc.,, Tóth Ilona,Sibó Emi iné Grünfeld Éva, Bór Veronika,Nurideány Zoltán.Soholz Erik,Biró ívánné,Biró Iván,Zsillé Győző újra felvétel, iránti kérésiét engedé­lyezte, ellenben Horváth László,Fűz áressy latvénné és SAhin Vilmos kéréseket vissza , # utasította. Mas tárgy vagy indítvány nem lévén,elnök az iilest bezárta, / Kmft« ^ /- f-j __ jegyzőkönyvvezető, , f ^ ein öle.­^-^3 ^v?t [ hitelesítők

Next

/
Oldalképek
Tartalom