Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1946-1947 (1-a-41)

1946. szeptember 19. / Rektori Tanács - Beérkezett iratok és leiratok ismertetése - Felvételi bizottságba kiküldendő tagok kinevezése - Gimnázium tanárok más intézményekbe való beosztásukról - Fogalamzó jelenti, hogy a Főiskola SZMSZ-ét megküldték a minisztériumnak - Ujváry Béla javaslata a hallgatóknak tanárszaki ügyekben való felvilágosítását szolgáló szerv létesítése tárgyában - 1946/47-es tanévet ünnepélyes formákkal nyissák meg a belső rend demonstrálása céljából - Stróbl Zsigmond a Főiskolai helységek üvegezését sürgeti - Dénes Jenő tag SZMSZ módosítási javaslata - Az 1946/47 tanévi előadás-tervezetek ismertetése - Tanács kimondja, hogy amennyiben valamely nyelvórát 15-nél több hallgató szándékozik felvenni, úgy a nyelvóra tartásra előadót kér fel - Questor kéri, hogy jelöljék ki a tanársegéd szükségletet - Questor kéri a Főiskola vagyonának leltározását - Questor jelenti, hogy ifj. Márk Lajos a Főiskola részére használt ruhákat adományozott

2_ K I’ I H B S D 1 S E 1./ Elnök J «lenti, hegyű 9b.47?/i946.VII, ü.e.számu V.K.^, rondel at érteimében alakulandó fel­vételi bizottságba » Főiskola részéről két tag ki­­kiiláendő. ■' A Tanáss a bizottságba való részvó­v •' telre Dr.Donén Jenő es Biekfy Jeni 4 • ... • ■ ' ér r.f •' ■ ■ ' rő á ■I: főiskolai rendes tanárokat küldi ki» 2./ TJindk d-elítntl,hogy a 99073/1946 .V.IU»# ' saámtt V.K#F,r end elet intézkedik ag állnmi gimnázitt- . • r "-:K "■ : mi tanainknak más intézményhez vale szolgálati kg* osztásuk meGezi'ntrtúsével kapssolatb-n* A Tanáss Tőiskolánknál ilyen érts­- V lemben szolgálatot teljssitő a,/ Fényi Géza ügyében,ki a ~ 96,344/1946 VH,Ü,X®* számú V,K#M,ren­- -- — , í •­­aj, ■*• ' * * ’• ' ' ... f deisttei idei tanevünkre Főiekolánk­­ház beosztást nyert n»l!inisater üj> hoz fel terjesztés »el él nevezett "*k . _ ... . . , főiskolai rendee tanárrá való kine­vezésire, ellenben ■/• ,v* b,/ Dr jCoVáts Tivndarné ée c,/ Osváth Zoltánná tanárok e-.­­-. ■ ) setében a Tanács nem látja biztosítsd nakfhogy/]evezettek ,ü Főiskola statu« s«b<i átvehetők, > • 3,/ Fogalmazó Jelenti,hegy a Főiskola uj szabályzata a Finlsater Úrhoz fel lett‘terjesztve ; . ■ •, V. . i | annak elfogadásával kapcsolatos megbeszélésekre a minisztériumba egy tag kiküldendő. A Tanács esen megbeszélésekre fel­kéri Kreosák %il prorektert a Fő­. a./ n

Next

/
Oldalképek
Tartalom