MNL-OL-XIX-A-83-b 3271-3290/1967

3271/1967. Közúthálózat fejlesztéséről szóló 3270/1967. sz. határozat kiegészítése

COM'5 /^yv&.lCCt M i n iszferta nács T^kársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3271/967 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) T á r g y : Közúthálózat fejlesztéséről szóló 327o/967* sz. határozat kiegészítése 4-1 Készült:......................................................................... .......pld Min ősítés: ’ Z#, Ml /1 Elküldés napja: ^ r /Ola£ , Vm. t'l. Kapták Dátum Szám Dátun Szár Név 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 V Fock Jenő /U, Apró Antal te Ajtai Miklóst , 0-t Fehér Lajos m. Tímár Mátyás ^ Péter János Bőnkéi András Czinoge Lajos Vályi Péter Korom Mihály Horgos Gyula Lévárdi Forcne Nagy Józsofné Dimóny Imre Szúrdi István Bíró Józsof Trautmann Rezső Csanádi György Ilku Pál Szabó Zoltán Vörös József Párái Imre Kiss Árpád ffóp?Vt r? 24 25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 33 U’39 ■i Szénás! Géza Gáspár- Sándor Dabrónaki Gyula Lévárdi Forono Nyers Rezső ^ * Bálint Józsof Tóth Mátyás Sándor Józsof Németh Károly Gál Tivadar Gzilczor György Jogi oszt. .Borbánéi János Tóth Károly 648 fnyv 1 Magyar Országos Levéltár WJIOL VI*-fit - -'k MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom