MNL-OL-XIX-A-83-b 3271-3290/1967

3271/1967. Közúthálózat fejlesztéséről szóló 3270/1967. sz. határozat kiegészítése

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Mimszi KÖZPOt JRA i i Szigorúan -titkos! Készült 3 Hl O T~7 példányban példány Kapják; a Kormány tagjai? Bálint József elvtárs, Borbándi János elvtárs, Tóth Károly elvtárs0 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3271/1967. gz, határozata a közúthálózat fejlesztésének helyzetéről szóló 3270/1967. számú határozat kiegészítéséről« A közúthálózat fejlesztéséhez szükséges kivitelezői kapacitás növelése érdekében, figyelemmel a demográfiai csúcs jelentkezé­sére, meg kell vizsgálni a honvédségi műszaki alakulatok létszáma fejlesztésének, illetőleg a műszaki alakulatok egyrésze útépíté­si célokra való felhasználásának lehetőségét. Felelős* honvédelmi miniszter munkaügyi miniszter közlekedés- és postaügyi miniszter Hat ár idő: 1967«. december 31o Budapest, 1967° augusztus 18, Fehér Lajos s,k, a Magyar Forra.dalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese Magyar Országos Levéltár MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom