MNL-OL-XIX-A-83-b 3146-3190/1965

3146/1965. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1965. évi konferenciáján való részvétel

0043 9, Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3146/965 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: Nemzetközi Munkaügyi Szervzat 1965* évi Konferenciáján való rászv. Készült : 48 Minősítés xoWu.w Elküldés napja : y. 3 . pld Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János wjj 26 Dobi István 2 Münnich. Ferencp 27 Szónási Géza 3 Apró Antal 28 Somogyi Miklós 4 Kállai Gyula’* 29 Nyers Rezső r 5 Fehér Lajos 3o Szúrdi István^ 6 Fock Jene» 31 Párdi Imro 7 Pa p J áno s 32 Molnár László 8 Péter János 33 Somoskői Gábor 9 Bankéi András 34 Pullai árpád lo Czinege Lajos 35 11 Timár Mátyás 36 Gáspár Sándor 12 Nezvál Ferenc 37-38 Varga György 13 Horgos Gyula 39 Gál TivadarC^ 14 Lévárdi Ferenc 4o Czilczer Györgyei 15 Na gy Jő z s e fné 41 Jogi osztály 16 Losonczi Fái 42 Lévárdi Ferenc 17 Tausz János 43 Brutyő János 18 Biró József 44 Köpeczi Béla 19 Kovács Imre 45 Púja Frigyes 2'; Trautmann Rezső '.jjíffF1 21 22 Csanádi György Ilku Pál 23 Szabó Zoltán 24 Veres József / 25 Ajtai Miklós ° ( Minőségi-ny . 9451 (T) i A. . /V _ -4 1 * i í— I Á Q I'“" MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom