MNL-OL-XIX-A-83-b 3146-3190/1965

3146/1965. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1965. évi konferenciáján való részvétel

' & - • 1965 APR 2 3 MUNKA u GY 1 MINI S ZT ERHftft— — Szám: 0019/13/1965. Tárgy: A NI.ISZ. 1965. évi Konrcrcnciáján résztvevő küldöttség jóváhagyása. (Wj3gfrüh I mG víö Lt *rioi> SZIGOKUAN TITKOS? Készült:51 példányban My Példány: 2 oldal • h* f számú példány. Egyetért: .3 ánd o rné elv társ nő, a Szak- szervezé'űélc Országos Tanácgának titkára, elvtárs, a külügymi­niszter első helyettese. ff L ő T Jl_R_J _3 S Z T E S a Magyar forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1965. június 2-től kezdődően Genfben tartja 49. ülésszakát. A Konferencia napirendjén az u.n. technikai /szak/ kérdéseken túl a főigazgatói jelentés alapján a Szervezet korszerűsítésé­vel kapcsolatos konkrét javaslatok megtárgyalása szerepel. A fenti javaslatok megvitatásában való aktiv részvétel módot és lehetőséget ad a szocialista országok számára pozícióik tovább erősítésére. Ebben az évben is indokolt a magyar küldöttségnek teljes akti­vitású részvétele a Konferencián. Kérem a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, szíveskedjék hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyar Népköztársaságot a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1965. ovi 49. ülésszaké» irjjfctározati ja­vaslatban szereplő küldöttség képviselie. /o /£> vn Budapest, 1965. április 27. . § S'jy ( ÍJ \«-? S- fe-wia i P"—/ %­MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom