MNL-OL-XIX-A-83-b 3431-3492/1963

3431/1963. A fegyveres erők 1963. évi újoncszükségletéről és a behívható sorállományról jelentés

Minisztertanács Titkársága [észült : 43 pld Minősítés : mii IJlUVt , I \%bQ> ÉmLm VOH-t _______________ :lk üldés napja : nJb Budapest, < M. T. határozat száma : М31/9 63 I M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a [Fegyveres erők 1963 évi újonc.- szükségletéről és a behívható sorállományból jelentés bzam Név 1 Kádár János 2 llünnich Icrcn<Ä 3 Ar.ró AntoK 4 Sállei G; ulg 5 Felár Lr j сЦ G Гос к Тог.сЦ 7 Péter János 8 Pí p János 9 Cr,iпере Li jes По Tímár lé át y és 11 le e v ál F о г з г с 12 Horgos Gyula 13 Lé várd i Fors ne 14 Hagy JÓESOfná 15 Lcscnczi Pál 1G Teasz János 17 Inczo Jenő 18 Kovács Imro 19 Trout mm Koz so 2é?.. Ke osa István 21 Illői Pál 22 Hole som 11 Frigyes I 25 Dobi István 26 Lév'rdi Forcnc 27 Szénási Géza 28 Brutyó János 29 Szúrdi István 30 Párdi Imro 31 Nyers Hozs^5 32 Ba г кос г, i Ic03 33 Sándor József 34 Gáspár Sándor g-36 Varga Gylrgy 37 Gál T ivedig 33 Ozilczor Győzőt 39 Jogi osztály 40 Rácz Sándor CC fbÇsUC^) MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom