MNL-OL-XIX-A-83-b 3431-3492/1963

3431/1963. A fegyveres erők 1963. évi újoncszükségletéről és a behívható sorállományról jelentés

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Készült: ^ példányban , . Л . sz. példány Kapják: a Kormány tagjai, Rácz Sándor elvtárs. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3431/1963.sz. határozata a Fegyveres Erők 1963. évi ujoncszükségletéről, a behív­ható sorállományról és szolgálathalasztási kérelmekről szőlő honvédelmi miniszteri .jelentésről, 1*/ A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a honvédelmi minisz­ternek a Fegyveres Erők 1963. évi ujoncszükségletéről, a be- hivhatő sorállományról és a szolgálathalasztási kérelmekről szóló jelentését tudomásul veszi* 2»/ Az ujoncbehivásokat a tervezett időben és mértékben végre kell hajtani. 3./ A Kormány felhivja a honvédelmi minisztert, hogy az érdekelt mi­niszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel mégegyszer vizsgálja felül a szolgálathalasztási kérelmeket és hozzon olyan döntést, amely a honvédelmi érdekek sérelme nélkül figyelembe veszi a népgazdaság érdekeit és - többek között - nem gátolja a Magyar Népköztársaságnak a nemzetközi sportmozgalom iránti kötelezettségeinek teljesítését sem. Budapest, 1963. .november 14. Kádár János s.k. Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom