MNL-OL-XIX-A-83-b 3096-3160/1963

3096/1963. A Dunai Cement- és Mészmű üzembehelyezéséről

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Készült: ^3 példányban • / j • sz, példány Kapnál;: a Kornány tagjai, Szurdi István elvtárs. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3o96/1965. 3Z- határozata a Dunai Cement- és Mészmü uzenbehelyezéséről. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kornány a Dunai Cement- és Mészmü első kemenceogységének üzenbehelyezése alkalmából elis­merését fejezi ki a mü létrehozásában résztvevő valamennyi vállalat és intézmény dolgozóinak; továbbá köszönetét mond az épitkezés patronálasáért a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek és az épitkezés előmozdításában résztvevő sok tizezer fiatalnak, A Kornány egyúttal felhatalmazza dr. Trautmann Rezső épitésügyi minisztert, hogy a Kormány nevében a fentieket hozza az érde­keltek tudomására* Budapest, 1963, március 2o* l Kád ár Jáno s s. k* a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom